Visionsråd skal skabe bedre dialog

Upolitisk forum vil arbejde konstruktivt for en mere åben debat

Hirtshals 1. februar 2005 05:00

HIRTSHALS: Måske især inspireret af efterårets polemik omkring planerne for indretningen af Banegårdspladsen samt planerne for opførelsen af en ny butiks- og boligblok på P-pladsen overfor Netto, har Hirtshals Handelsstandsforening nu taget initiativ til at oprette et Visionsråd for Hirtshals og Hirtshalsområdet. Det er sket efter en del opfordringer til på den måde at få organiseret og struktureret et selvstændigt og erklæret upolitisk forum med det mål at skabe debat på en konstruktiv visionær baggrund. - Baggrunden er også, at der sker meget i vore nære omgivelser, og der er store udfordringer, der skal løses nu og i fremtiden. Da det jo har vist sig, at store beslutninger ofte ikke kommer til debat i det offentlige rum, og derfor først bliver bekendt for den almindelige borger eller erhvervsdrivende, når beslutningerne er taget, har vi besluttet at oprette et Visionsråd. Konstruktivt vil vi arbejde med visioner for Hirtshals og Hirtshalsområdet, og samtidig bidrage til en åben debat i det offentlige rum, forklarer en af initiativtagerne, Susanne Fibiger, Tornby. Hun forklarer videre at det er vigtigt for Handelsstandsforeningen, at Visionsrådet bliver et selvstændigt upolitisk forum, der består af ildsjæle, ledere af organisationer, institutioner, foreninger, aktiviteter, erhvervsledere mv. Visisonsrådet udpeger selv sine medlemmer. Rådet har hidtil afviklet tre møder. Næste møde bliver 27. april, hvor rådets mission, dets mål og arbejdsgrundlag behandles. Oplægget omkring rådets mission er, at Visionsrådet skal skabe dialog mellem borgere og beslutningstagere for derigennem at påvirke udviklingen. Dermed ønsker man at sikre at Hirtshals og Hirtshalsområdet kan bevare og udvikle sit særpræg som et grundlag for byens menneskelige ressourcer og økonomiske udvikling. Målet er ifølge oplægget, at Visionsrådet aktivt skal medvirke til at gøre Hirtshalsområdet til et kendt og attraktivt sted for borgere og turister. Derfor bliver det en af rådets væsentlige opgaver at skabe ideer og visioner for byen og området. Det kan bl.a. ske ved, at Visionsrådet målrettet søger indflydelse på beslutninger, der vedrører områdets værdier.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...