Visit til både Færøerne og Grønland

TORSHAVN:Udenrigsminister Per Stig Møller (K) koncentrerer sig de kommende dage om det danske riges områder i Nordatlanten - Færøerne og Grønland. Inden turen går til Grønland onsdag, hvor Per Stig Møller skal indgå en principaftale om udenrigspolitisk samarbejde mellem Danmark og Grønland - heri indbefattet planerne om det amerikanske missilforsvar - besøger den danske udenrigsminister Færøerne i to dage. I dag og i morgen holder Per Stig Møller møder med lagmand Anfinn Kallsberg, landsstyret og Lagtingets udenlandsudvalg. Såvel Færøernes som Grønlands udenrigspolitik er i dag anliggender, som hører under den danske regering. Begge lande i Nordatlanten har dog adskillige gange gjort det klart, at de ønsker større indflydelse på deres egen udenrigspolitik, og statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) har meddelt, at han er rede til at give Færøerne og Grønland bemyndigelse til i visse udenrigspolitiske sammenhænge at forhandle om anliggender, der omhandler egne forhold. For Færøernes vedkommende har statsministeren taget initiativ til nedsættelse af et dansk-færøsk embedsmandsudvalg, som skal forberede nye love, så Færøerne får en mere aktiv og direkte indflydelse på sin udenrigspolitik. /ritzau/