Vismændene frygter overkogning

KØBENHAVN:Der er fyret så meget op under den danske økonomi, at faren for overophedning er betydelig. Der er behov for reformer på arbejdsmarkedet. Advarslen kommer fra de økonomiske vismænd, der udgør formandskabet i Det Økonomiske Råd. - Den meget lave ledighed kombineret med den betydelige købekraft, der ligger i de store skattefrie kapitalgevinster på boligmarkedet, indebærer, at risikoen for overophedning af økonomien er betydelig, skriver vismændene. Der er ikke udsigt til, at problemet løser sig selv lige henne om hjørnet, og derfor må regeringen skride ind med reformer. En kur mod overophedning kunne være at give østeuropæere fri adgang til det danske arbejdsmarked, og derfor er det ikke hensigtsmæssigt, at Østarbejderaftalen blev forlænget i yderligere tre år. HTSA-A: Enig Erhvervsorganisationen HTS-A kan nikke genkendende til, at dansk økonomi kører på så højt blus, at der er risiko for overophedning. At vismændene mener, at der er behov for reformer på arbejdsmarkedet, har organisationens medlemmer nemlig allerede mærket. Ole Krog, der er direktør i arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen HTS-A siger, at servicesektoren alene har takket nej til opgaver for over 10 milliarder kroner, da de ikke kan få ansatte nok. - Presset på arbejdsmarkedet gør det alarmerende nødvendigt, at regeringen fjerner alle regler, der beskytter de ledige mod at komme i arbejde, siger Ole Krog i en kommentar til Vismandsrapporten. Direktøren mener, at politikerne bør bruge alle muligheder for at sikre tilstrækkelig arbejdskraft til virksomhederne. Og han peger blandt andet på, at det kan være et øjeblikkeligt ansættelsesstop i den offentlige sektor, afskaffelse af efterlønnen og afvikling af de særlige gunstige regler for ældre ledige. Også rådighedsreglerne skal strammes op, mener man i HTS-A. - Og vi er helt enige med vismændene i, at Østaftalen skal afskaffes, siger Ole Krog. FTF: Pas på ansatte FTF er enig med vismændene i, at der skal sikres så mange hænder på arbejdsmarkedet i så lang tid som muligt. Det skal ske gennem en offensiv beskæftigelsesstrategi, mener hovedorganisationen. - Et dårligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, de ældre lediges udsattes situation på arbejdsmarkedet, virksomhedernes manglende initiativer i forhold til at fastholde den ældre arbejdskraft, bedre integration er faktorer, som det er helt nødvendigt at få gjort noget ved, hvis vi skal øge beskæftigelsen, siger FTF i en kommentar. FTF henviser til, at de igangværende forhandlinger om en velfærdsreform må sørge for at løse disse udfordringer. Organisationen mener, at det kan ske ved bl.a. at bevare efterlønsordningen, og gøre den så fleksibel, at den fremmer gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, eksempelvis ved at fremme seniorordninger på arbejdspladserne. /ritzau/