Vismænds advarsel tages roligt

Der er fortsat rimeligt svalt på det nordjyske arbejdsmarked, og umiddelbart er der ikke udsigt til, at temperaturen stiger stejlt. Det konstaterer Erik H. Andersen, formand for Arbejdsmarkedsrådet Nordjylland og afdelingskasserer i FOA’s A-kasse i Hjørring.

- Bortset fra noget nær fuld beskæftigelse inden for byggeriet er der ingen signaler om overophedning, siger Erik H. Andersen. Han betragter den advarsel om overophedning af det danske arbejdsmarked, som de økonomiske vismænd fremkom med i går, med sindsro. - Inden for byggefagene har vi noget, der ligner flaskehalse, men ellers er det ikke et problem, siger formanden, der dog nævner, at Arbejdsmarkedsrådet har sat enkelte fagområder på observationslisten. - Det drejer sig primært om metalarbejdere, mekanikere og kokke, som der erfaringsmæssigt er mangel på i sommerperioden, men ellers kan virksomhederne få, hvad de har brug for, siger Erik H. Andersen. I forbindelse med de økonomiske vismænds vurdering af situationen peger han på det faktum, at den nordjyske ledighed er større og i øvrigt ikke falder så meget som i resten af landet. Fra februar i 2005 til samme måned i år blev der 10,5 procent færre ledige nordjyder. For alle danskere var tallet 16,7 procent.- Det vil sige, at vores andel af den samlede ledighed reelt vokser. - Så overophedning, nej ikke endnu, siger Arbejdsmarkedsrådets formand, som ikke vil afvise, at turen kan komme hertil i takt med, at nordjyske virksomheder får lettere ved at få ordrer, fordi konkurrenter i resten af lande må opgive på grund af mangel på arbejdskraft. Ifølge de økonomiske vismænd er det lav ledighed kombineret med skattefri gevinster på boligmarkedet, der har fyret op under samfundsøkonomien. Vismændene anbefaler derfor reformer og nævner fri adgang for østeuropæisk arbejdskraft som en mulighed.

Forsiden