Israel

Visse fejl hos palæstinensere - ingen hos jøder?

ISRAEL: Det er mærkeligt, at Karl Marksten altid snor sig om det centrale, nemlig KM's hetz mod ikke dårlige mennesker, men udelukkende mod anderledes tænkende. Her får man ingen forklaring. Han skriver udenom, f.eks. når det viser sig, at man kan påvise hans usandheder. Bare se hans påstand om, at arabere og jøder altid har levet i fjendskab, bagefter bliver det til efter 1948. Jeg skulle være enøjet, fordi jeg i al menneskelighed mener, at den del af Palæstina, som FN ikke har besluttet skulle være en israelsk stat, skulle være en stat for palæstinensere. Nu påstår KM (3.4.), at jeg misinformerer om Y's Men International. Jeg har kun citeret, hvad man ser på www.ysmen.dk - hvor man bl.a. støtter KFUM og også har et udvekslingsprogram med ophold hos en Y"s Mens-familie. Og hvad angår Mimers brønd er KM ekspert - idet han kun ser visse palæstinenseres fejl og ingen hos israelerne. Så jeg betvivler ikke, at når man dyrker afguder, sker der noget. Jeg husker nogle bibelcitater: "Du ser splinten i din broders øjne, men ikke bjælken i dit eget" og "hvis dit øje forarger dig, er det bedre for dig, at du flår det ud". Iøvrigt er KM's viden om religion yderst begrænset, idet Allah, Jehova og jødernes unavngivne gud er den samme! Og jeg har ikke læst om, at Gud foretrækker nogle af hans børn fremfor andre. Hvorfor, Karl Marksten, tager De ikke afstand fra Ugandas Kristne Milits? Tror de, man altid får syndernes forladelse?