Vitaliteten øges med kunstig lys

EMNER 18. september 2002 08:00

NORDJYJLLAND: De senere år har lysbehandlinger vist sig at være et rigtig godt middel mod vinterdepression, og der er forsket i både hvor meget lys, der skal til, og hvornår og hvor længe, behandlingen skal foregå for at have effekt. På universitetssygehuset i Helsingfors har dr.med. Timo Partonen på den psykiatriske klinik efter en feltundersøgelse med 160 mennesker konkluderet, at systematisk gentaget lysterapi mindsker depression og irritation hos raske personer. Resultaterne tyder på, siger han med sædvanlig videnskabelig beherskelse, at behandling med lysterapi kan give bedre velbefindende og øget vitalitet. Partonen, som har skrevet doktordisputats om vinterdepression på grundlag af ti års undersøgelser, slår fast, at lysterapi er en formålstjenlig metode til at øge vitaliteten og mindske følelsen af nedtrykthed hos raske personer, der arbejder inden døre i vinterperioden, men han har ikke undersøgelser, der kan konstatere, om lysterapi er en effektiv behandlingsmetode til at øge det psykiske velbefindende hos mennesker i al almindelighed. I feltprojektet fik de 160 personer ekstra dagslys i to fire ugers perioder, afbrudt af to lige så lange perioder uden lys. I rapporten hedder det: Symptomerne på depression og irritabilitet mindskedes klart, og vitaliteten blev øget betydeligt i de to fire ugers perioder med lysterapi. Det fremgår af resultaterne for uge 4 og uge 12. Den finske læge konkluderer, at reaktionen på behandlingen ikke havde sammenhæng med graden af symptomer på vinterdepression og heller ikke var forskellig i forhold til de forventninger, forsøgspersonerne havde på forhånd. Det er Timo Partonens forslag, at lysbehandlingen foregår 1-2 timer om dagen -sædvanligvis om morgenen - ved brug af lys på 2500 lux, men at behandlingstiden kan nedsættes, hvis lysstyrken eksempelvis fordobles. Man kan få særlige lamper med specielle lysstofrør til lysterapi. Apparatet placeres ud for ansigtet, så lyset skinner i øjnene. Man behøver ikke at sidde og stirre ind i lyset hele tiden, så man kan sagtens læse eller lave noget med sine hænder, bare man hele tiden holder øjnene åbne og af og til rette øjnene imod det stærke lys. Folk, som har øjenlidelser, måske sukkersygepatienter, skal ikke tage lys på egen hånd.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...