EMNER

VK bærer også sin del af skylden

INDVANDRING:Om den fejlslagne integrering skriver undervisningsminister Bertel Haarder: "Ansvare skal alene lægges på de partier...der indtil for tre-fire år siden lod stå til i udlændinge-politikken. Det er de store årgange fra før regeringsskiftet, der nu løses fra det tre-årige "stavnsbånd" og flytter til ghettoområderne. På landsplan vil antallet af 16-19 årige med udenlandsk baggrund tredobles i løbet af 10 år." (Jyllands-Posten 8. april). Med tydelig henvisning til såvel socialdemokrater som radikale skriver Haarder: "De ligger som de har redt". Sandt nok. Men Haarder fortier at V&K ikke var et hår bedre selv. Også de lod stå til. Også de stemte for den katastrofale fremmedlov i 1983, og de ignorerede og undertrykte protesterne gennem en lang årrække. I 1993 overlod V&K landet til S&R-regeringen uden at tage et valg på tamilsagen. De vælgere, der gav V&K mandat til dette, ligger så sandelig også som de har redt. De er lige så ansvarlige som S&R's (og CD's) vælgere. Takket være Dansk Folkeparti er der sket en vis opbremsning af masseindvandringen, men langtfra nok til at kursen kan vendes. Men integrationen skal skam nok lykkes - når Islam inden år 2050 er landets herskende religion.