EMNER

VK bør gå af

Fejlskøn/regnefejl/anbefaling burde få konsekvenser for regeringen! Først var det fejlskud med, hvor meget efterlønsordningen "koster" samfundet - her var der en enorm regnefejl.

Så var budget for 2011, hvor finansministeren regnede/skønnede hele 43 mia. kr. forkert - og jo heldigvis til den rigtige side - men det kunne sandelig også have været til den modsatte side. Nok er budget et skøn - men en difference på 43.000 millioner gode danske kroner er jo ca. det beløb som partier sidder og forhandler om nu. Regeringen mener at mangle 47 mia. kr. i år 2020? Er man nu helt sikker på det? Har man denne gang lavet en gennemgribende nøje og eksakt beregning der kan holde? Man kan med sindsro komme i tvivl! Regeringen har givet grønt lys for investering i græske obligationer. De allerfleste økonomer regner med, at Grækenland kan blive erklæret fallit (og den græske regering var jo borgerligt styret med kæmpeskattelettelser som 1. prioritet) og så vil den danske borgerlige regering ligefrem "anbefale" og give grønt lys for sådan en uhyre farefuld og risikofyldt investering! Vi har en økonomiminister, Brian Mikkelsen, som har lavet denne blåstempling af græske obligationer og tilmed i samarbejde med VKO der bryster sig af, "at de er de eneste, der har orden i økonomien" - det er godt nok en sandhed med utrolig mange modifikationer! Brian Mikkelsen er også den store synder vedr. Amagerbankens krak - da Finansiel (u)Stabilitet gav grønt lys for statsgaranti for ekstra 12 mia.kr. i lån - hvorefter det viste sig ikke at holde en meter - pengene var væk (hvor blev de i øvrigt af?) med resultat at Karsten Ree mistede 800 millioner kroner og trak rigtig mange små aktionærer med. De - både Karsten Ree og øvrige aktioner - handlede og investerede i god tro da staten "gav grønt" lys og der kører nu en retssag herom og aktionærerne kan i øvrigt gå hen og vinde da jurareglen om "bristede forudsætninger" kan gå hen og afgøre dette. Staten mister i hvert fald nu ca. 7 mia. kr. og hvorfor kunne Finansiel Stabilitet-"folkene" ikke også regne ud, hvad andre pengeinstitutter der var interesseret i at overtage Amagerbanken kunne? De kom nemlig hurtigt frem til at der til sidst var 200 kunder de ikke ville røre med en ildtang for disse storkunder skyldte netop de 12 mia. kr. staten havde givet garanti for!! Der er sikkert flere sager, der er skandaleramte f.eks. DSB First, hvor også trafikministeren vil kunne komme i problemer ved ikke at have skredet ind i tide ved advarsler osv. Hertil kommer jo alle de "gyldne håndtryk" til såkaldte ansvarlige chefer, der hver eneste gang - jo netop aldrig er det mindste ansvarlig, men i stedet løber af sted med 6-7 mio. kr. - også af skatteydernes veltjente penge. Det er komplet uforståeligt og en ødselhed af penge der nemt kunne bruges meget mere fornuftigt. Der er så alvorlige fejl, regnefejl, budgetfejl, fejlskøn, at regeringen burde gå af i stedet for som nu at "lefle" for R mod en efterlønsordning som det alt overskyggende problem i Danmark. Det er simpelthen for sølle og politisk ukorrekt. Alle bør ved forringelse af efterlønnen "fritstilles" så hele indestående kan komme til udbetaling - da VKO løber fra den indgåede aftale fra 2006 - og dermed vil det vare længe inden der er sparet noget.