EMNER

VK bør tage konsekvensen

VELFÆRDSTAL:Regeringen har nu indrømmet, at de tal, der er brugt i velfærdsforhandlingerne som grundlag for at påstå, at landets studerende gennem de senere år er blevet senere til at færdiggøre deres studier, er forkerte. Ja, direkte misvisende. Regeringen har indtil for få dage siden holdt fast i, at der siden 1996 er der sket en betydelig stigning i andelen af studerende, der er længere tid end normeret tid plus ét år om at færdiggøre deres studium. Tallene er blevet brugt til at begrunde regeringens planer om at stramme SU-reglerne, så de studerende straffes økonomisk, hvis de er længere tid om studierne end normeret. Nu er det så kommet frem, at regeringens ellers officielle tal var baseret på den tidligere ordning med ni års SU, som var gældende frem til 1996. Regeringen har simpelthen glemt at oplyse, at de studerende, som blev færdige i 1996, var under en ordning, hvor de kunne få op til ni års SU før kassen blev smækket i. De studerende er altså ikke blevet længere om studierne – snarere tvært i mod. Regeringens tal er direkte misvisende. Af publikation Universitetsuddannelser - Status på nøgletal fra 2005 fra Videnskabsministeriet fremgår det, at studietiden er faldet fra 7 år i snit i 1998 til 6,6 år i 2003. Spørgsmålet er så, om regeringen nu hvor grundlaget er et ganske andet, vil trække sine forslag om SU-forringelser tilbage. Fra socialdemokratisk side håber vi inderligt på, at regeringen står ved sin fejl og trækker forslagene om SU-forringelser tilbage. Mener regeringen, at de studerende skal endnu hurtigere igennem studierne end i dag, bør de, som vi har foreslået fra socialdemokratisk side, benytte gulerod frem for pisk. Regeringens forslag til SU-forringelser vil nemlig både have en uhyggelig og uretfærdig social slagside og den helt uacceptable bivirkning, at færre vælger at tage en videregående uddannelse.