Hospitaler

VK brugt som undskyldning

BESPARELSER:På debatsiderne onsdag 21.5. svarer Ole Michaelsen på vegne af Amtets Sundhedsudvalgs formand Karl Bornhøft angående den mere eller mindre planlagte nedlæggelse af det akutte beredskab på fødeafdelingen ved Frederikshavn Sygehus. Indlægget er formentlig foranlediget af et læserbrev, skrevet af læge Wiera Lorentzen (WL), ansat på nævnte afdeling. Ole Michaelsen beskylder WL for personlig forfølgelse af Karl Bornhøft. Denne beskyldning mod WL er et simpelt forsøg på at lægge røgslør over beslutningsgrundlag i amtets sundhedsudvalg og desuden fungerer den som et redskab til at forhindre folk i at kæmpe for sin arbejdsplads – ikke blot for det daglige brøds skyld, men i aktuelle tilfælde fordi, såvel personale som patienter anser, at afdelingen har en fornuftig funktion at udfylde. WL, undertegnede m.fl. savner gennemsigtighed i politikernes forvaltning af bl.a. sundhedssektoren i amtet. Det ville derfor have været mere relevant, hvis Karl Bornhøft havde skrevet og forklaret hvorledes man var kommet frem til beslutningerne angående sygehusstrukturen i amtet, hvilke lægefaglige rådgivere man har benyttet sig af, hvilket sygehus disse er ansat på, osv. Selvfølgelig handler det hele ikke så meget om at gøre noget for patienternes blå øjnes skyld. Det handler derimod mere om politik - og derfor desværre, som så ofte set tidligere – om at fordele magt og økonomiske fordele under dække af dette eller hint. Ingen tvivl om at det vil være bedre at have sin virksomhed, forretning eller ejendom i Vestvendsyssel frem for i Østvendsyssel, når tonen skifter og man "opdager", at der ikke er plads på Hjørring Sygehus til alle de aktiviteter, man har fjernet fra de øvrige sygehuse i Vendsyssel. Det velkendte mantra om, at det er regeringens skyld, at man gør, som man alligevel havde tænkt sig at gøre, bliver gentaget. Man kan sige, at VK-regeringen er en undskyldning for at gøre det endnu hurtigere end planlagt. De flere gange ugentlige gentagelser af mantraet i medierne har formentlig til hensigt at få folk til at tro på det – måske af frygt for, at selvstændig tankevirksomhed kan veje tungere end partidisciplin. Til sidst nævner Ole Michaelsen, at der skal gøres noget for at hente de 50 milliarder kroner – der snydes for i skat hvert år – hjem. Jeg er dybt chokeret og fuldstændig enig med Ole Michaelsen. De embedsmænd og politikere med indflydelse, som har kendt til dette og blot ladet stå til, burde sidde bag lås og slå.