VK giver til rige og tager fra fattige

FINANSLOV:Regeringen fremlægger forslag, som gør det sværere eller næsten umuligt at modtage bl.a. supplerende dagpenge. Du skal ikke længere kunne modtage supplerende dagpenge, hvis du arbejder under 28 timer om ugen. Det skulle efter sigende være indholdet i et forslag, som regeringen fremlægger som en del af den nye finanslov. Forslag til finansloven for 2004, som regeringen blev tvunget til at fremlægge 22.8.03 - tilsyneladende meget imod sin vilje. "Det er helt grotesk, at regeringen nu vil skære i de supplerende dagpenge for deltidsansatte. Det er ikke længe siden (maj 2002, red.), at regeringen gennemtrumfede deltidsloven, og påstod det var af hensyn til friheden for den enkelte. Nu vil de så skære det økonomiske grundlag væk for mange af dem, der arbejder på deltid. Det er frihed, så det basker", lyder kommentaren fra Line Barfod, Enhedslisten. Hun konstaterer, at det er svært at tage regeringen alvorligt, når den påstår, at den ikke vil skære i overførselsindkomsterne. Samtidig skærer den i dagpenge og kontanthjælp for den ene gruppe efter den anden. Regeringens politik ligner mere og mere kejserens nye klæder. Hvis der skulle være sammenhæng i det, som Anders Fogh siger og det, som der stilles forslag om, så skulle der tværtimod have været tillet forslag om, at forbedre mulighederne for supplerende dagpenge. Tidsbegrænsningen på et år kunne fjernes, så kunne bl.a. de ældre på arbejdsmarkedet, få bedre muligheder for at blive i job på nedsat tid. Socialdemokratiets ordfører på arbejdsmarkedsområdet Bjarne Laustsen har ligeledes udtrykt stor undren over regeringens destruktive forslag. "Det er bedre, at folk er selvhjulpne i 28 timer, frem for at de går ledige i 37 timer", udtaler han ifølge SiD's Fagbladet. Det forlyder, at forslaget om at begrænse retten til supplerende dagpenge, skulle give en besparelse på den anden side af 500 mio. kr. på statsfinanserne. Ud over at spare penge skulle målet med at gribe ind i dagpengene være at forhindre, at danskere indretter sig med en høj indkomst ved deltidsarbejde og supplerende dagpenge. Desværre kan man efterhånden kun nikke genkendende, når den nuværende borgerlige regering fremkommer med sine forslag – Der gives til de rige og tages fra de fattige. Mon ikke Arbejderpartierne kunne lære et eller andet, som kunne bruges, når de igen kommer til magten.