VK gør for lidt mod arbejdsløsheden

Tina Nedergaard skriver 1.12., at tryghed er det vigtigste for børn i deres opvækst. Enhver familie kan kun fungere, hvis den har tryghed og vished for sin nærmeste fremtid. Det synspunkt er jeg meget enig med TN i.

Derfor synes jeg også, det er meget uheldigt, at regeringen ikke gør noget ved arbejdsløsheden. Det er så forfærdeligt og ganske utrygt for den enkelte familie at blive ramt af arbejdsløshed. Det har ofte store menneskelige omkostninger. Følelsen af at der ikke er brug for mig kommer der sjældent noget godt ud af. Det har også store økonomiske konsekvenser for den enkelte familie at blive ramt af arbejdsløshed. Det går tit ud over børnenes fritidsaktiviteter. Vi ved fra tidligere undersøgelser at børn bliver meget utrygge, når en af deres forældre bliver arbejdsløse. Ved længerevarende arbejdsløshed begynder børnene også at tvivle på om de selv får et arbejde, når de bliver voksne. Derfor er det vigtigt, at vi sætter bekæmpelsen af arbejdsløsheden øverst på den politiske dagsorden. Vi skal have gang i omskoling, uddannelse og efteruddannelse. Folk skal bruge ventetiden på at dygtiggøre sig, i stedet for at blive kostet rundt i nytteløst aktivering. Der skal forskes langt mere. Vi skal leve af viden. Vi skal fremrykke offentlige investeringer. Vi kan bl.a. renovere nogle af vore skoler. Vi skal lave en hurtig og effektiv indsats, når der er massefyringer på en virksomhed. Kort sagt: Vi skal ikke sidde med hænderne i skødet og vente på opsvinget. Det skaber bestemt ikke tryghed i børnefamilierne, at statsministeren hele tiden lover at opsvinget lige er rundt om næste hjørne. Nej, tryghed i børnefamilierne skabes kun gennem aktiv og målrettet indsats for bekæmpelse af arbejdsløsheden.