VK gør håndværkere til tyveknægte

FINANSLOV:Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen mener åbenbart, at der sagtens kan spares 800 mio. på dagpenge, bl.a. ved at stramme op på supplerende dagpenge. Ifølge forslaget skal det først være muligt at få supplerende dagpenge efter to dages ledighed. Men det vil uden tvivl ramme mange, der af den ene eller anden grund ikke har mulighed for at arbejde på fuld tid. Hvad med håndværkere og andre udendørsarbejdere, der er afhængige af vejret? Ifølge regeringen er det et opgør med misbrug og kassetænkning. Venstrepolitikere har bl.a. udtalt (nævnt og refereret i Politiken), at håndværkere arbejder mange timer tre dage om ugen. I stedet for at få udbetalt løn for overarbejde, skulle de så hæve dagpenge de sidste to dage, og få overarbejdet udbetalt som bonus. Det er utilstedeligt, at regeringen beskylder danske håndværkere for at være tyveknægte, der misbruger dagpengesystemet. Beskæftigelsesministeren pressede deltidsloven igennem i 2002, en lov der betyder at arbejdsgiverne faktisk kan tvinge ansatte på deltid/nedsat tid. Nu vil han så fjerne muligheden for at dem der evt. kommer på nedsat tid kan få supplerende dagpenge. Det er ganske enkelt usmageligt. Claus Hjort Frederiksen vil også ændre beregningen af dagpenge fra tre til seks måneder, og samtidig fastholde at alt overarbejde skal modregnes i efterfølgende dagpenge, hvis ikke overtimerne er afspadseret. Efter min opfattelse er det da i direkte modstrid med Venstres løfte om at "det skal kunne betale sig at gøre en ekstra indsats" . Venstre har utallige gange både i valgkampen og efterfølgende beskyldt socialde-mokraterne for at føre "skræmmekampagne", men nu ser vi virkelig konsekvenserne af en rendyrket venstrepolitik : kæmpestigning i arbejdsløsheden, nedskæringer på dagpenge – boligstøtte- SU- , øget brugerbetaling m.v. Finansminister Thor Pedersen nåede fire gange inden for de første 30 sekunder i et tv-interview, at kalde finanslovsforslaget for godt og klogt!!!! Jeg er overbevist om, at de, der rammes af nedskæringerne sammen med mange andre danskere, er ganske uenige i denne påstand! Venstre, der fremfører sig som velfærdens vogtere og fornyere, er i virkeligheden fødselshjælper til en afvikling af velfærden, og derfor kan det kun gå for langsomt med at få en anden regering.

Forsiden