VK har hovedansvaret

PLEJEHJEM:Hvorfor er det blevet, som det er, med vores ældrepleje? Det kan der nok gives flere svar på - efter hvem man spørger. Hvis nogen spørger mig, vil jeg nok svare: Flere årsager - en hovedårsagen er nok regeringens stramninger over for kommunerne med besparelser, uanset at kommunerne overholder skattestoppet. Der er færre ansatte sygeplejersker på plejehjemmene og i hjemmeplejen end for 10-15 år siden. De, der er ansat i plejeområderne, må løbe hurtigere. Der kommer en grænse, så kan man ikke mere, der bliver stresset personale på plejehjem og i hjemmeplejen. Vi kender det alle. Vi har alle mødt det på et tidspunkt. Det er utrolitg ”fattigt” for vort samfund, når de ældre, som har bygget vort gode samfund op, bliver behandlet på den måde, som vi så i tv søndag aften. Og det er jo ikke bare i København,k sådan noget foregår. Jeg tror, vi vil se meget af lignende sager i fremtiden. Der er brug for mere personale til de ældre, Vi skal behandle vore forældre med værdighed og respekt. I, der er valgt til vores folketing, har et ansvar. Det kan I ikke bare sende videre til personalet i ældreplejen. Nu må I tage det alvorligt. Der mangler den sociale vagthund i folketinget. Ingen af de nuværende partier har magtet denne opgave. Vi har brug for Kristendemokraterne til at tale den svages sag. Husk det til næste valg.