VK har nået meget på tre år

RESULTATER:Skattestop. Skattelettelser. Jobfradrag. Iværksætterfond. Mindre generationsskifte beskatning. Fremrykning af offentlige investeringer. Solidt overskud på det offentlige budget. Solidt overskud på betalingsbalancen. Nedlæggelse af 374 råd, nævn og puljer. Etablering af højteknologisk forskningsfond. Bindende læseplaner i folkeskolen. Flere timer i dansk, matematik og idræt. Tidligere engelsk undervisning. 500 mio. til IT i folkeskolen. Mere SU enlige mødre. Professionelle bestyrelser på universiteterne. Mere samarbejde mellem universitet og erhvervsliv. Nye vindmøller med energi til flere 100.000 husstande. Vandmiljøplan med halvering af udledningen af fosfor. Oprettelse af naturparker. Forsvarsforlig med styrkelse af beredskabet ved terrorangreb. Flere styrker til internationale opgaver. Flere midler til indkøb af militært isenkram. Bevaring og effektivisering af værnepligten. Forbedringer af jernbanenettet. Udbygning af motorvejsnettet. 130 km på motorvejene. Større konsekvens ved grove trafikforseelser. Milliarder til sundhedssystemet. Nedbringelse af ventelister. Frit sygehusvalg. Behandlingsgaranti på 2 måneder. Et års barselsorlov. 500 mio. til ældreområdet. 400 mio. til bl.a. psykisk syge børn. Frit valg af hjemmehjælp. Frit valg af plejehjem. Opførelse af nye handicapboliger. Behandlingsgaranti for stofmisbrugere. Penge til væresteder og varmestuer. Anbringelsesreform for børn. Oprettelse af rådet for socialt udsatte. Opstramninger på udlændingeområdet. Afskaffelse af de facto flygtninge begrebet. 24 års regel. Tilknytningskrav. Forsørgelseskrav. Øgede krav for at få dansk statsborgerskab. Styrket integrationsindsats. Hårdere straffe for vold. Kriminalisering af fangeflugt. Vidnebeskyttelse. 1,8 mia til politiet. Flere hundrede betjente mere på gaden. Styrkelse af PET. Sikre fængselsceller til rockerne. Dette er resultaterne af de seneste 3 år. Styrk de konservative og lad os fortsætte den kurs efter valget.