EMNER

VK har nøglen

KONFLIKT:Konflikten på sundhedsområdet rammer patienterne, og pædagogkonflikten rammer forældrene. Regeringen bærer ansvaret, for den holder regionerne og kommunerne i et økonomisk jerngreb, som gør, at der ikke for længst er lavet en aftale. Opfyldelsen af de strejkendes krav er nødvendigt, hvis den offentlige sektor skal kunne tiltrække arbejdskraft. Derfor er det nødvendigt for at sikre en velfungerende offentlig sektor i fremtiden. Regeringen sidder på nøglen til at løse konflikten. Kun ved, at staten afsætter flere penge til regionerne, kan regeringen medvirke til at sikre en holdbar løsning. Et politisk indgreb, som ikke opfylder medarbejdernes krav, vil på lidt længere sigt undergrave den offentlige service.