VK har set lyset

Jeg har tidligere sammenlignet VK-regeringens skønmaleri af beskæftigelsesindsatsen med billeder af maleren P.S. Krøyer.

I sommeren 2003 havde vores videnskabsminister Helge Sander (HS) den brede pensel frem og frembragt et skønmaleri af jobskabelsen blandt akademikere. Der var nu ikke meget at råbe hip, hip, hurra for og en sammenligning med Krøyers sommerbillede "Hip, hip, hurra" var lige til højrebenet. Året efter var HS igen på banen og mente, at nu skulle de lyse farver altså frem: "det ser lysere ud for de universitetsuddannede". Igen lige til højrebenet og en sammenligning med Krøyers Sankt Hansblus på Skagen. De ledige så nemlig bare røgen. 14 år tog det Krøyer at male sit Sankt Hansblus, men sammen med sin ministerkollega Claus Hjort Frederiksen (CHF) havde Sander på bare fire år fået beskæftigelsesindsatsen til at gå op i flammer. Nu er begge ministre igen på banen. CHF har fået en kæmpenæse af Rigsrevisionen for rod med løntilskudsordningen. "Hip, hip, hurra" lød det ellers sidste år. Næsten 11.000 var blevet aktiveret med løntilskud og var ude af de kedelige ledighedsstatistikker. I dag er hurraråbene forstummet og VK-regeringens beskæftigelsespolitik har fået et ordentlig hak i tuden. Desværre løber næsen og tørres af på de ansatte i Arbejdsformidlingen (AF), der helt uanstændigt bliver beskyldt for slendrian og rod i administration. Både minister og Arbejdsmarkedsstyrelsen løber fra deres ansvar og deres skønmaleri af løntilskudsordningen. "Joboptimisme" er for VK-regeringen, at rigtige job nedlægges og genopstår som konkurrenceforvridende tilskudsfabrikker. "Det er let og billigt at afprøve en akademiker nu", siger HS og guleroden er løntilskud. Afprøv og få løst en enkeltstående opgave til en billig penge. Når opgaven er løst er akademikeren tilbage i køen af ledige og arbejdsgiveren kan så få løst en ny opgave med løntilskud. VK-regeringen har set lyset og de maler videre på skønmaleriet om "det går godt i Danmark". "De kvikke skal være heltene og vinde globaliseringen for Danmark", siger de. Det får jo en til igen at tænke på skagensmalerne og nogle andre helte, fiskerne. Det var Michaels Anchers yndlingsmotiv og hans gennembrud kom med maleriet "vil han klare pynten". Det samme spørgsmål kan stilles til de to ministre CHF og HS - klarer de pynten og gør noget ved den katastrofale indsats på beskæftigelsesområdet? Indtil videre er pynten et salmonella inficeret columbusæg, der flytter en masse ledige ud af statistikkerne med virkningsløse tilskudsordninger, der skaber et tredje arbejdsmarked med billig arbejdskraft og løntrykkere. De mindre kvikke klarer ikke pynten i en globaliseret verden, men har fået nedskæringer på voksen- og efteruddannelsesområdet på hele 1,4 milliarder kroner. De kloge kan som i et andet Ancher billede, "den druknede", bekymret se ned på den druknede ledige, der ikke klarede pynten, men er druknet i løntilskudsfusk og aktiveringsfabrik. På Anchers maleri fremhæves den gule farve, der symboliserede værdighed, men gul er også falskhed og egoisme. "Yellow" er i engelsktalende lande ensbetydende med fejhed og det siges, at bedragere i gamle dage, som straf skulle bære gule hatte. Vi har fået positive ledighedstal og det er vel ikke rimeligt, at alle VK-ministre skal bære gule hatte? Men set i lyset af fire års beskæftigelsespolitik er der nu noget "yellow-agtigt" over denne VK-regering. Sluk løntilskudslyset og tænd et nyt med mulighed for reelle job.