VK har snorksovet

Jeg er ikke overrasket over store del af erhvervslivets parathed overfor større CO2-reduktioner og større klimaoffensiv. Det har stået klart i årevis.

Regeringen har snorksovet. I årevis har danske virksomheder som Vestas, Grundfos, Danfoss, Novozymes og mange andre efterlyst klare politiske målsætninger. Regeringen har af ideologiske grunde syltet hele den branche som arbejder med klimaløsninger - men også alle andre som ikke har fået god tid til at omstille produktionen eller fået klare politiske krav udstukket, så de kunne forberede sig på fremtidens energikrav. Det er en skandale, for det viser sig jo nu at vi taber på flere fronter: For det første på CO2-reduktionen og klimaindsatsen. For det andet på arbejdspladser, hvor fremtidens jobs på de førnævnte virksomheder ikke er blevet sikret. Og for det tredje fordi det har sat os tilbage i det globale kapløb om at være først med de rigtige løsninger. Det er hamrende økonomisk og bæredygtighedsmæssigt uansvarligt. Det er tankevækkende at regeringen altid ser sig som dansk erhvervslivs bedste ven - og så viser det sig i den grad viser, at regeringen gennem 8 år slet ikke har haft fingeren på pulsen. Danske virksomheder har derimod en meget fin fornemmelse af, hvor det bærer hen, og hvor deres chancer ligger i fremtiden. FN har op til klimatopmødet i København lagt op til at Danmark og de andre rige lande skal begrænse udledningen af drivhusgasser med mindst 90 pct. i 2050 og 45 pct. i 2020. SF glæder sig over de skrappe og realistiske mål: "Ikke bare Danmark, men hele Europa må og skal i de kommende år blive førende i kampen for et bedre klima. Og ikke på trods af den internationale økonomiske krise. Men også på grund af krisen. Vores klode har brug for den vedvarende energi, den fornuftige transportpolitik, den kloge byggepolitik osv. Der ligger millioner af europæiske arbejdspladser og venter på et grønt og bæredygtigt klimaeventyr. Men under denne regering er Danmarks CO2-udslip vokset, og vi er i bunden i EU blandt lande, der opfører vindmøller - det er skandaløst". Sandheden er vel desværre nok, at det bliver andre landes statsledere, der skal sikre resultaterne i København til december – hvis ambitionerne skal være høje nok og altså så høje at de rent faktisk kommer til at betyde noget afgørende for vores klode og for vores efterkommeres fremtid. I Kina opføres der en vindmølle i timen – og i Obamas USA er der igen kommet gang i kampen for en fornuftigere energipolitik.