VK-indsats ved at slå igennem

Venstre gik i 2005 til valg på at opprioritere forskningsindsatsen i Danmark.

Danmark skal ruste sig bedst muligt til fremtiden og være et førende vidensamfund. Derfor satte vi i Venstre os det mål, at de offentlige forskningsudgifter i 2010 skal udgøre 1 pct. af den samlede produktion i Danmark. Venstre holder naturligvis sine valgløfter. Derfor er der sat penge af til, at vi i 2010 bruger så mange milliarder på offentligt finansieret forskning, at målet nås. Og vi er godt på vej. Dansk Center for Forskningsanalyse kunne forleden berette, at de samlede offentlige forskningsbevillinger er vokset fra 12,7 milliarder i 2006 til 14,1 milliarder i 2007. Vi er nu oppe på 0,82 procent af BNP og er dermed godt på vej til at opfylde den ambitiøse målsætning om 1 pct. Samme center viste også, at antallet af ph.d.-studerende er historisk højt. Siden 2001 er antallet af Ph.d.-studerende allerede steget med 30 procent, og der er afsat midler for at nå helt op på regeringens mål på 2400 optagne ph.d.-studerende i år 2010. Jeg håber disse eksempler viser, at vores indsats er begyndt at slå tydeligt igennem. Det er en meget glædelig udvikling, for vi har brug for højtkvalificeret arbejdskraft, hvis Danmark fortsat skal klare sig godt i globaliseringen. En lang række internationale undersøgelser placeret Danmark flot i internationale sammenligninger. Men vi skal ikke hvile på laurbærrene. De bekræfter de seneste tal, der viser, at der er en stor stigning i de offentlige forskningsudgifter.