VK må slippe jerngrebet

Danmark er sammen med resten af verden på vej ind i en alvorlig økonomisk krise, virksomhederne varsler den ene fyringsrunde efter den anden, og mange firmaer er alvorlige økonomiske problemer.

BYGGEKRISE:Danmark er sammen med resten af verden på vej ind i en alvorlig økonomisk krise, virksomhederne varsler den ene fyringsrunde efter den anden, og mange firmaer er alvorlige økonomiske problemer. Ledigheden er også begyndt at stige og byggebranchen som er meget følsom over for økonomiske udsving, er allerede hårdt ramt. F.eks. er ledigheden for forbundet Træ – Industri og Byg i Nordjylland steget til 16 pct., og ledigheden for murerne i 3F-Aalborg er steget til alarmerende 25 pct.. Der er ingen tvivl om, at hvis der ikke snart sker et indgreb fra regeringens side, vil ledigheden i byggebranchen stige yderligere i den kommende tid. Det er rigtigt skidt, at byggebranchen på denne måde er blevet ramt. Skidt, fordi lav aktivitet i og høj ledighed i byggebranchen har det med at sprede sig til andre brancher, og skidt, fordi der er så mange anlægsopgaver der trænger sig på. Der har i de senere år været en klar skævprioritering af, hvem der har fået mulighed for at bygge i Danmark. Kommunerne har været styret med stramme anlægslofter af regeringen med trusler om sanktioner og straf hvis de ikke blev overholdt, mens store boligbyggeprojekter og den private sektor har fået frit løb. Resultaterne af denne prioritering står i dag krystalklart frem. Der er blevet bygget alt for mange dyre ejerlejligheder, som har svært ved at blive solgt, mens mange folkeskoler, børnehaver og andre offentlige velfærdsinstitutioner virkeligt trænger til en kærlig hånd. Paradoksalt nok, når man samtidigt tænker på, at Fogh-regeringen også har lovet kvalitetsreform, men 25 mia. til investeringer i skoler mv. - projekterne er bare ikke blevet til noget i virkelighedens verden. Derfor er tiden også kommet til, at regeringen bliver nødt til at vågne op og lave en vækstpakke, som på den ene side sætter mere gang i byggebranchen og bekæmper den stærkt stigende ledighed, og den anden side sætter handling bag kvalitetsreformens mange flotte ord, om tidssvarende og flotte skoler og offentlige institutioner. Tiden er kommet til, at regeringen slipper sit økonomiske jerngreb om kommunernes anlægsøkonomi, og giver kommunerne reel mulighed for at komme i gang med de store renoveringsopgaver der presser sig på. Og ja velfærd koster penge, og sådan en vækstpakke vil kun virke hvis regeringen stiller finansiering til rådighed i samarbejde med kommunerne, men det hører med til billedet at, vi lige nu, kan få rigtigt meget byggeri for pengene, p.g.a. faldende priser. Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at vi i nedgangstider, tænker langsigtet og i udvikling. Der er ingen tvivl om, at energiforbrug og klimarigtigt byggeri i fremtiden kommer meget i fokus af både miljømæssige og økonomiske årsager. Derfor bør der i en ny vækstpakke for byggeriet og dansk økonomi også være meget fokus på, hvordan vi kan bygge energirigtigt og på den måde spare penge til strøm og varme der i stedet kan bruges på undervisning anden velfærd. Samtidigt gør vi en forskel i forhold til bekæmpelsen af den globale opvarmning, og energirigtigt byggeri kunne også blive fremtidig vækst og eksportsucces for dansk byggeri. Regeringen skal i arbejdstøjet!