VK prøver end ikke at få styr på udviklingen

FINANSLOV:Arbejdsløsheden stiger voldsomt. Alligevel beviser VK's nye finanslovsforslag, at regeringen end ikke prøver at få styr på udviklingen. Forslaget indeholder ingen forslag, der for alvor kan vende udviklingen og skabe flere arbejdspladser. Selv den Danske Bank kalder regeringens forudsigelse om vækst og flere arbejdspladser for urealistisk. Regeringens forslag vil have den stik modsatte virkning. En række områder, der ellers sikrer jobs i den private sektor, skal ifølge regeringen forslag beskæres. F.eks. vil regeringen fjerne hjemmeserviceordningen, der har skabt adskillige tusinde arbejdspladser hos små selvstændige. Og så foreslår regeringen, der ellers har den frækhed at kalde finanslovsforslaget: "De Lediges Finanslov", at det skal være sværere at opnå supplerende dagpenge, når man ikke arbejder fuld tid. Men ikke nok med det. Finanslovsforslaget er også på en række andre områder skævt, uambitiøst og destruktivt. Unge familier og studerende rammes hårdt. Vendettaen mod den aktive danske miljøpolitik fortsætter tilsyneladende med endnu større ildhu. Statsskovene skal sælges. Den kollektive trafik skal være endnu dyrere. Og byfornyelsesprojekter landet over skal beskæres kraftigt. Endeligt skal fagblade og lignende ikke længere kunne sendes ud med portotilskud, hvorved den reelle ytringsmulighed for en række interesseorganisationer, herunder først og fremmest regeringens kritikere, elimineres. Alt i alt et helt urimeligt og ukonstruktivt finanslovsforslag, der ikke søger at forholde sig til tidens mange udfordringer, men alene koncentrerer sig om rå magt og ideologi for ideologiens egen skyld. Nu må selv regeringens mest loyale vælgere kunne se, at noget er fuldstændig rivende galt.