VK rammer de svage

Velfærdssamfundet Danmark - os alle og landets ledelse - skal dømmes på, hvordan de svageste medborgere bliver behandlet.

Når historien til sin tid skal dømme snart ti års VKO-blokpolitik, bliver det en dom over vedtagelser, der gjorde flere danskere fattige, gjorde fattige fattigere, betød at stadig flere måtte gå fra hus og hjem, sendte stadig flere børn sammen med deres forældre ned på samfundets bund og gjorde køen til hjælpeorganisationernes julepakker stadig længere. Nu er VK-regeringen så nået til de mennesker, der på grund af sygdom eller skavanker ikke er i stand til at yde maksimalt på arbejdsmarkedet. Der er alt for mange på førtidspension, lyder det fra regeringen, som vil fjerne muligheden for, at medborgere under 40 år skal kunne få førtidspension. Det er sygt at antyde, at disse mennesker forsøger at snyde sig til en pension. Der er formentlig ingen på førtidspension, som ikke fortjener den. Der bliver nemlig ikke ruttet med pensionerne ude i kommunerne. I vores dagligdag oplever vi i HK Nordjylland, hvordan syge medlemmer må trækkes gennem en række udredninger og arbejdsprøvninger, inden de langt om længe - hvis alle andre muligheder er udelukket - måske indstilles til pension. "Vi skal ikke lade unge stå tilbage på perronen, mens toget kører", lyder det igen og igen fra beskæftigelsesministeren som argument for sine nye forslag. Den tilsyneladende omsorg hænger bare ikke sammen med, at samme beskæftigelsesminister nu i den grad vil forringe fleksjob-ordningen, der netop har gjort det muligt for mange at bevare en tilknytning til arbejdspladsen på trods af svigtende helbred og skavanker? Der kunne være mere perspektiv i at finde årsagerne til, at så mange danskere bliver syge. At gøre en forebyggende indsats. Uanset hvad beskæftigelsesministeren kan finde på af gode argumenter om "livskvalitet" og om "at få unge med på vognen", så er der intet, der slår argumentet: At det handler om at opnå en milliardbesparelse. Danmark har brug for en anden lokomotivfører, der følger en anden køreplan.