Socialpolitik

VK ramt af ”kageargument”

På og omkring Christiansborg Slot finder vi magtens tinde.

Her finder vi de borgerlige ministre, der som en flok hovedløse høns løber hid og did og basker med vingerne. Jo mindre de ved, jo mere skræpper de op og basker med de af statsministeren stækkede vinger. Hakkeordenen er blevet samfundsordenen. I enhver hakkeorden skal der være en syndebuk, så det er din egen skyld du er syg, alkoholiker, fattig, arbejdsløs eller dum. Det er hovedløs snak, at de i regeringen tror de er så kloge, at de kan undvære hovedet. Regeringen ser os alle som små ulydelige, der bare skal sættes på plads. De taler ned til os og forsøger at gøre os til slaver, der med pisk og trusler skal kastes for løverne i et offentligt Colosseum. Nok er Christiansborg ikke Versailles, men det er en solkonge værdigt og manglen på kloge regeringshoveder får mig til at tænke på salig Ludvig den 16. og hans kone Marie-Antoinette. I ved, hende, der om sine sultende undersåtter sagde, at når de ikke har råd til brød, så lad dem dog spise kage. Heldigvis viser historien, at regimer, der er magtsyge og som forsøger at kontrollere folkets adfærd med demagogi, falske løfter, pisk og trusler og andre former for undertrykkelse, til sidst går i opløsning indefra og bliver fældet af sine egne. Det skete jo også for Ludvig og hans kone, der blev hovedløs på deres hovedløse gerninger med deres overdådige forbrug, deres hovmod og deres vilde udskejelser, mens den fattige del af Frankrigs befolkning sultede. Marie-Antoinettes ”kage-argument” har givet os det engelske udtryk ”another Marie Antoinette moment” om især politikeres ufølsomhed og manglende sociale forståelse over for de svageste i samfundet. Det er jo beskæmmende, at især vores socialminister Eva Kjer Hansen har haft så mange ”Marie-Antoinette moments”: ”jo større ulighed jo bedre for det skaber dynamik i samfundet”. ”Vi må gøre op med årtiers lighedsmageri”. ”Socialrådgiverne kan jo bare tage en bærbar computer med ud til klienterne, hvis der er for meget papirarbejde og for lidt tid til klienterne”. Nu har Eva Kjer Hansen en plan for en ”megasatsning”, der skal hjælpe til, at samfundets mest udsatte får en ny chance. Dog mangler planen mod, at kløften mellem lønmodtagere og arbejdsløse graves dybere og dybere. I de sidste 10 år er overførselsindkomsterne sakket 17 pct. bagefter lønudviklingen. Vi får ingen plan mod, at kontanthjælpsloftet og starthjælpen til flygtninge og indvandrere har været med til at skabe en ny underklasse. Det kan ikke ses i de sociale udgifter, at antallet af ledige er faldet kraftigt. De samlede sociale udgifter steg med hele 17 mia. kr. sidste år. Desværre viser nye tal fra Danmarks Statistik en historisk ulighed. Ikke siden 1960"erne har uligheden mellem rig og fattig i Danmark været så stor, men det får bare endnu en af Venstres hovedløse, unge venstrehøns, finansordfører Peter Christensen, til at baske med sine endnu ikke stækkede vinger og skræppe op i et Marie-Antoinette moment om: ”det er faktisk kun ”dejligt”, hvis bare de fattigste ikke bliver fattigere”. Et ”kage-argument”, der kan sammenlignes med, at hvis du beklager dig over luftforurening, så kan du jo bare lade være med at trække vejret. På mit skrivebord står stadig min brevpresser af en engle-Eva. En køn, smilende og sød træengel med hovedet på skrå, og som er opkaldt efter vores socialminister. Hun ønsker jo en hærskare af frivillige engle, hattedamer og kirkelige organisationer, der skal feje op, være redningsplanke og få løst nogle sociale problemer til billige penge. Min brevpresser skulle døbes Marie-Antoinette. Jeg er oprigtigt indigneret over især en socialminister, der ikke varetager de svageste interesser med et bankende varmt hjerte. Det er hovedløst kaglen i hønsegården, at påstå at de svageste grupper har høj prioritet hos VK-regeringen.