Lokalpolitik

VK-regeringen bør investere i Nordjylland

I flere år har man nu fra Christiansborgs side koncentreret sig meget om udviklingen af København. De har fået den store saltvandsindsprøjtning, som blandt andet skulle være med til at skabe øget beskæftigelse.

I dag kan man konstatere, at fokus fortsat hviler godt og solidt på København, og til dels resten af Sjælland. Det medfører, at nye virksomheder fortsat etablerer sig i København på trods af øget konkurrence og vanvittige husprisstigninger, og det medfører også, at eksempelvis mange uddannede akademikere fra Aalborg Universitet er nødsaget til at flytte til København, fordi det er der, arbejdspladserne er. I den forbindelse er det ærgerligt, at man igennem de sidste mange år fuldstændigt har glemt yderområderne. Det er klart, at man i kommunerne og de nye regioner har nogle muligheder for at påvirke udviklingen for beskæftigelse, men det er samtidig vigtigt at understrege, at det er regeringen, der fastsætter rammerne for udviklingen. Alle ved, at engang imellem er det nødvendigt at give områder saltvandsindsprøjtninger, som man gjorde med København, fordi markedskræfterne ikke sikrer fordeling, men sikre den eksisterende ulighed. Hvordan går det så med det? Ja 31.8. kunne man læse i NORDJYSKE Stiftstidende, at regeringens regionalpolitik omkring at løfte yderområderne i stedet gavner de stærkeste områder. Det handler blandt andet om, at regeringens initiativer oftest tager udgangspunkt i at fungere efter markedskræfterne. Det siger sig selv, at følger man en sådan model, vil det medføre, at de stærkeste områder bliver stærkere og de svage områder bliver svagere. Et eksempel er ordningen omkring regionale videnspiloter, som omhandler, at mindre virksomheder kan opnå tilskud til ansættelse af akademikere, for således at øge forståelsen af, at enakademikere kan bidrage til en større økonomisk vækst i virksomheden. Resultatet har vist, at disse ansættelser hovedsagligt har været i København og Århus. Nu er det, alarmklokkerne ringer. Når man igangsætter initiativer med den begrundelse at løfte yderområderne, hvorfor er indsatsen så ikke målrettet? Hvorfor er det, at regeringen ikke vælger at sige, at de penge, vi nu afsætter til at løfte yderområderne, dem målretter vi også direkte mod yderområderne, hvor det altså ikke er muligt, eller i samme grad muligtfor at de stærkeste områder at få del af disse ressourcer. I den forstand vil man kunne tale om en målrettet indsats mod yderområderne, og på den måde vil man i højere grad kunne opnå et balanceret Danmark.