Naturkatastrofer

VK-regeringen bør udvise fleksibilitet

Folketingsmedlem Gudrun Laub (V) mener ikke, at regeringen bør give kommunerne mulighed for, uden for anlægs-og driftsrammerne, at rette op på skaderne efter orkanen 8. januar. Det sagde hun til NORDJYSKE Stiftstidende 12.1. I en kommentar til rådmand Henrik Thomsen (SF), som forudså, store ekstra omkostninger inden for Aalborg Kommunes parkforvaltning og gader og veje, på grund af stormskader. Der bør være luft i budgettet i en kommune af Aalborgs størrelse, til sådanne uforudsete udgifter, mener Gudrun Laub. Nu er der så ved at være overblik over skadernes omfang i Aalborg Kommune, og det anslås, at der er sket skader inden for park og naturområdet på 10-15 mio. kr. og på gader og veje for ca. 5. mio. kr. Det er mange penge, selv i en kommune af Aalborgs størrelse, hvis de skal findes inden for gældende budgetrammer. Derfor vil jeg stærkt opfordre regeringen til at give kommunen mulighed for at udvide anlægs-og driftsrammerne til genopretning efter stormskaderne. Aalborg Kommune har altid lagt vægt på, at holde sig inden for de anlægs-og driftsrammer, der er afstukket i aftalerne mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Det gælder også for 2005. Det er en politisk linie, Det Radikale Venstre altid har støttet og fortsat vil støtte. Men skal vi nu til at reducere de budgetterede anlægs-og driftsudgifter inden for Parkforvaltningen og gade-og veje for at genoprette efter stormskaderne, som jo er fuldstændig uforudsete, så vil det slå meget i stykke. Der er, efter min opfattelse luft nok i Aalborg Kommunes økonomi til at vi kan løse genopretningsopgaver efter stormen, uden for de gældende rammer, for vi har faktisk været så fornuftige at vi har budgetteret med en kassebeholdning, der giver plads til løsning af uforudsete udgifter af den størrelse, der her er tale om. Men vi kan kun gøre det, hvis regeringen udviser flexibilitet og tillader en udvidelse af rammerne. Ellers risikerer vi jo at blive ramt af Finansministerens tunge hammer og straffet ved reduktion i bloktilskuddet. Med de snævre rammer, der gælder, er det svært nok at holde sig inden for rammen på driftsområdet, når vi gerne vil fastholde et acceptabelt serviceniveau. Og på anlægsområdet har vi i Aalborg et ønske om at få løst så mange som muligt af påtrængende anlægsopgaver, inden for rammern. Det skal også i væsentligt omfang ses ud fra ønsket om, at fastholde så høj en beskæftigelse som muligt og vi har jo i disse år en ledighedsprocent, der ligger noget over landsgennemsnittet. Jeg vil derfor arbejde for, at vi i Aalborg Kommune søger at få lov til at anvende penge uden for anlægs- og driftsrammerne til genopretning efter stormskaderne og så har man vel lov at håbe, at regeringen ser lidt mere udogmatisk og betonagtig på sagen, end Gudrun Laub tilsyneladende gør.