VK-regeringen ramt af talblindhed?

Fire til seks procent af befolkningen i Sverige siges at være talblinde, men præcis hvor mange talblinde (dyskalkuli), der findes i Danmark ved man ikke.

Personer med dyskalkuli har svært ved, at kende forskel på højre og venstre og bliver let desorienterede. De er dårlige til at holde styr på penge og kredit og kan ikke planlægge og lægge budget. En talblind ved ikke, om 2,7 eller 2,59 er størst. Nogle vil vælge 2,59, fordi 59 er større end 7. En talblind kan lære at 3 plus 5 er lig med 8, men kan ikke regne ud hvad 5 plus 3 bliver. Det er et overset problem, indtil man kommer til at tænke på ministrene i VK-regeringen. Med deres hokus pokus og talmagi kan man jo frygte for dyskalkuli. For en måned siden blev Glostrup Kommune beskyldt af Integrationsministeriet for, at kun fire procent af indvandrere på kontanthjælp kom i arbejde. Nu viser det sig, at det rigtige tal er 50 procent. Morten Messerschmidt fra regeringens støtteparti Dansk Folkeparti påstår, at i 2055 er over 50 procent af befolkningen i Danmark muslimer. Velfærdskommissionen siger 20 procent. Nye tal viser, at starthjælp og "forklædeydelse" får flere indvandrere og flygtninge i arbejde, siger VK-regeringen, mens dens embedsmænd tager afstand og kalder det overfortolkning og en helt ny undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet konkluderer, at økonomisk straf ingen virkning har, men bare skaber fattigdom. Økonomisk straf er ikke integration, men måske er det et tegn på Dyskalkuli? "Uddannelse er forudsætningen for overhovedet at kunne være med i fremtidens samfund. Vi skal være verdens førende forskersamfund og der skal ikke spares på folkeskolen", siger VK-regeringen. En folkeskoleelev koster i dag 800 kroner mindre per skoleår end da VK-regeringen tiltrådte. Den nye kommuneaftale medfører yderligere besparelse på uddannelse på 260 millioner kroner. Skolebænken har siden 2001 mærket besparelser på 1,4 milliarder kroner. 10 milliarder skal nu gives til forskningen eller det er vist både til forskning og uddannelse. For at opfylde regeringens egen målsætning skal der alene til forskning bruges 16 milliarder ekstra frem til 2010. Talmagi eller er det et tegn på Dyskalkuli? Der er masser af ledige job, og vi må have et serviceeftersyn af arbejdsmarkedspolitikken. Der må strammes op på praksis i a-kasserne og arbejdsformidlingerne, siger beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (C.H.F.). er er udbrudt talkrig mellem a-kasserne og Arbejdsmarkedsstyrelsen om overholdelse af de lovpligtige CV-samtaler. Først var det 27 procent af samtalerne, der ikke blev afholdt, så 20 procent og a-kasserne siger nu det kun er 10 procent. På 10 hektiske uger i 2004 skabte Arbejdsformidlingen Nordjylland (AF) 1285 nye job med løntilskud. Der blev skabt 3000 nye job i 2004, siger C.H.F. Taler vi om ansættelser med løntilskud eller reelle job? Især "akademikere går som varmt brød i Nordjylland",skriver Erhvervsbladet. Avisen Urban supplerer med "nordjyske virksomheder har skaffet 130 akademikere i arbejde". To fagforeninger for akademikere, DJØF og Dansk Magisterforening, anbefaler nu ellers deres arbejdsløse medlemmer at flytte fra Nordjylland, fordi der er meget få job at hente og arbejdsløsheden på flere fagområder er et par procent over landsgennemsnittet. Det skriver NORDJYSKE Stiftstidende 5.6. Nyuddannede akademikere på løntilskud er fordoblet siden april 2004. Hvem lider af dyskalkuli? En hel økonomiafdeling på Aalborg Universitetscenter bestod udelukkende af "tilskuds-akademikere". (kilde: Susanne Flydtkjær, Magistrenes Fagforening, i metroXpress 20.10 2004) og 12 ud af 28 medarbejdere i et patientjournal projekt på Odense Universitetshospital var ansat med løntilskud. Skaber løntilskud flere job eller er det et tegn på Dyskalkuli? Dyskalkuli er et stort problem, så et råd til VK-regeringen er måske en ændring af vores talsystem fra det arabiske tital- til det binære og digitale totalssystem, 0 og 1. Er der strøm på dit liv eller er du et nul? Er du ude eller inde på arbejdsmarkedet? I hvilken digitale forvaltningskasse er du? VK-regeringen tager "strøm på danskerne" med deres talmagi.