VK-regeringen skaber endnu flere arbejdsløse

HJEMMESERVICE:Den borgerlige regering har besluttet sig for, at hjemmeserviceordningen skal aflives. I finanslovsforslaget for 2004 er en besparelse på hjemmeservice på 130 mio. kr. Det er ikke første gang, regeringen laver besparelser på ordningen. Hvis denne besparelse bliver gennemført, betyder det en afvikling af ordningen. Af flere grunde er det et tåbeligt forslag. I øjeblikket stiger arbejdsløsheden desværre alt for meget. 50 mister hver dag deres job. Det burde VK tage dybt alvorligt og gøre noget ved. Men regeringen skaber flere arbejdsløse. I 2001 arbejdede mere end 5000 personer inden for hjemmeservice-ordningen. Mange af disse vil miste deres arbejde og skal på offentlig forsørgelse. De ansatte er ofte personer med kortere eller ingen uddannelse, som kan have svært ved at finde et nyt job. Det er også meget sandsynligt, at det sorte arbejde vil stige. Det er bestemt ikke i samfundet interesse og kan da heller ikke være regeringens mål. Hver 10. husstand eller 232.000 danske hjem benytter hjemmeservice. Brugerne er især børnefamilier, hvor begge er udearbejdende. Tilskuddet til hjemmeservice gør, at egenbetalingen er overskuelig. Det giver lidt luft i en ellers stresset dagligdag. Det er yderst kritisabelt, at regeringen i en situation med stigende ledighed har snæver fokus på muligheden for en offentlig besparelse i stedet for at anlægge et bredere beskæftigelsemæssigt perspektiv på hjemmeservice. Jeg håber ikke, at det vil lykkes regeringen at aflive denne ordning.