Forskning

VK-regeringen svigter energivision

CO2-UDSLIP:Regeringen har fjernet hovedparten af støtten til udvikling og forskning samt offentlige investringer i alternativ energi. Derved risikerer vi at miste den teknologiske førerstilling på vindområdet, og at der ikke bliver satset tilstrækkeligt på nye områder, f.eks. bølgekraft, hvor den lovende konstuktion Wave Dragon blev søsat fra Aalborg forleden. Med sin CO2-handlingsplan vælger man i stedet at slippe billigst muligt på kort sigt ved at købe CO2 -udledningsrettigheder fra Rusland - rettigheder, der af forskerne betegnes som varm luft, fordi der ikke herved sker en nedbringelse af udledningen, men alene erhvervelse af nogle rettigheder som Rusland ikke selv forventer at kunne udnytte nu eller på mellemlangt sigt. Jeg mener, at det er en helt forkert politik. I Det Radikale Venstre har vi som langsigtet mål at omlægge energiforbruget til vedvarende energiformer, og vi mener det fremmes ved at samfundet støtter forskning og udvikling på dette område og samtidigt viser risokovillighed ved at investere i nye ikke helt færdigudviklede anlæg. På vindkraftområdet, hvor Danmark i dag har en teknologisk førerposition, opnåede vi det teknologisk forspring ved at skabe et gunstigt investeringsmiljø i de første år og ved satse på forskning og udvikling. Det bør vi gøre igen på andre lovende områder som f.eks bølgekraft, lagring af energi og brug af brændselsceller og brintteknologi. Herved kan der på sigt skabes mange nye danske arbejdspladser, og vi vil løse opgaven med at nedbringe vores høje CO2-udledning. Endelig vil vil stå bedre rustet som samfund, den dag olien slipper op og olieprisen stryger til vejrs. Det kan ske før vi aner det, f.eks ved en krig i Irak. Det Radikale Venstre vil hellere bruge penge på at udvikle lovende danske projekter med alternativ energi end købe varm luft i Rusland for pengene. I forvejen har vi i Danmark en af Europas billigste energipris. Regeringen bør snares samle visionen op igen. Den er og var nemlig på alle måder bæredygtig.