Gandrup

VK's foreslåede anlæg

Gandrup Skole, renovering: 6,5 mio. kr. V. Hassing, byforskønnelse: 1,0 mio. kr. Trafiksikring: 1,0 mio. kr. Almennyttige boliger: 370.000 kr. Sti til Fjordparken: 290.000 kr. Ulvereden, asfalt på p-plads: 100.000 kr. Legepladser: 100.000 kr. Stae, køb af Larsens Plads. Puljer til diverse anlæg: 1,4 mio. kr.