EMNER

VK's foreslåede besparelser

Administrationen, to heltidsstillinger: 700.000 kr. Bloktilskud, socialforvaltning: 101.000 kr. Bloktilskud, teknisk forvaltning: 48.000 kr. Materielgården, mindre indkøb: 370.000 kr. Indkøb af el: 50.000 kr. Vintertjenesten: 310.000 kr. Ny Skoledag, pædagoger ansættes på lærervilkår: 42.000 kr. Børnehaver, ferielukning: 300.000 kr. Beskæftigelsesfremmende aktiviteter, udgiftsreduktion: 500.000 kr. Støtte til individuel befordring: 20.000 kr. Genoptræning: 126.000 kr.