VK's gylletanker spreder sig

Endnu engang viser VK-regeringen sit sande ansigt på miljøområdet - og dét er ikke et kønt syn.

Socialdemokratiet kan endnu engang konstatere, at regeringen plejer landbrugets interesser på bekostning af miljøet, drikkevandet og vores alles sundhed. Regeringen og Dansk Folkeparti ændrede i 2002 planloven for at tilgodese landbruget, idet man tidligere som hovedregel ikke måtte opføre gylletanke i det åbne landskab. Som direkte konsekvens af ændringen i planloven er der foruden mange nye gylletanke i det åbne landskab, nu også åbnet frit op for etablering af gylletanke i særligt værdifulde naturperler. Vi har senest set det i forbindelse med to sager fra Sønderjylland, hvor regeringens lempelse af planloven medfører gylletanke i to naturområder, som begge karakteriseres som særligt værdifulde. Faktisk har regeringens tidligere miljøminister selv tidligere udråbt området ved Dybbøl Mølle som én af Danmarks 99 nationale kystperler. Nu har regeringens politik altså betydet en gylletank klods op ad den selvsamme kystperle ved Dybbøl Mølle! En sådan miljøpolitik hænger simpelthen ikke sammen. På tilsvarende vis hænger det heller ikke sammen, når regeringen med den nye miljøminister Connie Hedegaard i spidsen nu pludselig påstår, at man vil gøre en helt masse for miljøet og derfor i den kommende finanslov vil afsætte yderligere 50 mio. kr. de næste 4 år. De 50 mio. kr. svarer ikke tilnærmelsesvis til de drastiske nedskæringer regeringen allerede har gennemført. Siden regeringsskiftet har regeringen således ifølge Miljøministeriets egne tal allerede skåret 39 pct. på miljøområdet, dvs. foretaget besparelser på mere end 1 mia. kr., og samtidig fyret over 500 medarbejdere i Miljøministeriet. Regeringen har amputeret hele miljøområdet og væsentlige arbejdsopgaver bliver ikke løst. Det konkluderede revisionsfirmaet Deloitte også i maj 2004 i en uvildig rapport om de massive konsekvenser af VK-regeringens uansvarlige miljøpolitik. For hver krone, der er sparet, vil man nu give fem øre tilbage. Det er for sølle. Torben Hansen, MF(S) Randers Miljøordfører.