EMNER

VK sikret et langt liv

KL: Jeg er helt enig med Ole Davidsen i hans karakteristik (4.3.) af KLs "velfærds"udspil som et forslag til et forebyggende angreb på den danske velfærdsmodel. Jeg er rystet over, at både Socialdemokratiet og SF i KL's bestyrelse kan medvirke til at vedtage et debatoplæg, hvor det foreslås at droppe den automatiske regulering af overførselsindkomsterne, at begrænse adgangen til efterløn, at forringe folkepension, børnecheck og boligstøtte samt indføre mere brugerbetaling. I stedet for at kræve af VK, at den skal give kommuneren mulighed for at udvikle velfærden, går man i konkurrence med regeringen om de mest vidtgående angreb på velfærden. Sådanne udspil gør det svært at opbygge en bred bevægelse for at vælte regerigen og sikre gennemførelsen af en solidarisk politik i Danmark. En fortsættelse af denne linje fra Socialdemokratiets og SFs side vil sikre VK et langt liv.