Lokalpolitik

VK skaber utryghed

Jørgen Lind Thomsen mente (23.6.), at jeg havde ”mavesure fordomme om VK-regeringen”. Det skyldes mit indlæg 17.6. om det for kommunerne dårlige resultat af budget 2009 mellem KL og regeringen.

Bare det var så vel, men det er ikke fordomme, men derimod realiteterne, jeg er ”sur” over. Og nu er det jo VK, der har regeringsmagten, og andre partier udover DF er jo ikke inviteret til et medansvar. Derfor må VK stå til ansvar for deres handlinger. Det må de finde sig i ikke alle er enige med dem. Og jeg har kun avisen som en mulighed for at brokke mig, når jeg ikke syntes om deres handlinger. Det er nok rigtigt, at jeg, der ellers er en positivt person, her på det senesete er blevet mere vred, frustreret og ikke ser så lyst på fremtiden som før. De politiske vinde, der tegner fremtiden, med større og større forskelsbehandling af borgerne, og det at alting kun handler om penge og ikke mennesker, gør mig ind i mellem sur, trist og gal. Samfundets goder bør komme alle til gode, da det er borgernes samfund. Jeg mener, vi nærmer os mere og mere amerikanske tilstande, og det finder jeg ret uhyggeligt. På sundhedsområdet er vi godt på vej, hvis ikke der bliver grebet ind snarest. Lind Thomsen og jeg lever jo i hver sin verden og ser derfor helt naturligt forskelligt på samfundsudviklingen. Det, som er det værste med denne VK-regering, er, at den lover og lover, men når regningen kommer til kommuner og regioner, er de ekstramidler ikke til stede. Derfor havde jeg troet/håbet, at regioner og kommuner denne gang havde fået økonomi til at klare det, som borgerne blev lovet ved sidste valg. Ifølge NORDJYSKE var det også kun borgmesteren i Rebild Kommune, af de adspurgte nordjyske borgmestre, der udtalte sig positivt om aftalen, så det er ikke kun mig, der er ”mavesur”. Også her i Hjørring Kommune kan vi forvente service-forringelser igen i 2009. Skattelettelse er helt ok, hvis ikke det går ud over velfærden, og hen ad vejen kan skatten måske sænkes yderligere. Men med denne regering er jeg bange for, at lettelsen fortsat kun sker for gruppen i toppen, og ikke i bunden hvor behovet er størst. Og selvfølgelig er det godt for landet, at flere er kommet i arbejde og kan forsørge sig selv. En udvikling, der er sket støt og roligt, siden Nyrup-regeringen satte skub i tingene i 90erne. Jo, måske er jeg ”mavesur”, men det er på grund af den uheldige udvikling de seneste år, og jeg er utryg ved fremtiden. Det gælder ikke mig personligt, men jeg ønsker en socialt afbalanceret samfundsudvikling, som denne VK-regering åbenbart ikke er garant for.