VK smadrer alt for de svage

De smadrer alt for de svage. Danmark kan ikke holde til den siddende regering længere.

Forringelserne for de svage i samfundet rammer nu så hårdt, at jeg har meget svært ved at se på det. Vi er nødt til at sige stop nu. Forringelserne på dagpengeområdet betyder, at mange vil falde ud af systemet, og følgerne af det vil være så hårde for de personer, det rammer. Når man falder ud af dagpengesystemet, starter der en social nedtur, som i værste fald kommer til at betyde flere skilsmisser, tvangsaktioner osv. Jeg kan og vil ikke se på, at dem, hvis arbejdsplads har gjort dem overflødig, skal behandles sådan. Det er de svage, som nu betaler prisen for regeringens mangel på social forståelse, og det rammer hårdt. Det er ikke de svages skyld, at verden er i en økonomisk krise, de betaler bare det, andre har brugt på tvivlsomme spekulationer. Nu strammer de også skruen for fleksjob og førtidspensionister. Er det for at hjælpe dem i arbejde? Nej, det er kun for at spare penge på finansloven, så de kan kratte de skattelettelser ind, som de har givet til de velstillede. Men hvad finder de på næste gang? Er det mon efterlønnen, nej ikke hvis de påtænker at udskrive valg, det vil ryste for mange, og dermed mister de stemmer. Vi er nødt til at samle Danmark i en fælles indsats for at rette op på de mange forringelser der er lavet, det gør vi ikke ved at lave forringelser for de svageste i samfundet. Vi får i fremtiden brug for alle, derfor nytter det ikke vi graver flere grøfter i samfundet, vi må samle kræfterne for at skabe et samfund alle kan være bekendt. Der har de sidste mange år været snakket meget fra Folketingets talerstol om, at Danmark i fremtiden skal være et videnssamfund, da der ikke kan findes økonomi i at masseproducere vare. Vi skal udvikle ting, som kan skabe arbejdspladser i Danmark. Derfor skal vi være godt uddannede for at klare de fremtidige opgaver. Hvorfor har regeringen så lige skåret ca. tre milliarder på uddannelsesområdet for de lavest uddannede i samfundet? Det giver ikke mening i mine øjne. Der bliver et overskud af ufaglærte i de kommende år, så uddannelse er meget vigtig, hvis vi skal bevare velfærden. Rigtigt mange vil gerne videre uddanne sig lige nu hvor ledigheden er høj. Men: Regeringen lige indført et loft på 140,000 kr., som man som kursist må bruge på AMU om året. Det betyder, at man reelt har skåret 827 AMU-kurser væk inden for fag, som der er meget efterspørgsel på blandt de ledige. Man har, som loven er nu, ret til seks ugers selvvalgt uddannelse i den første ledighedsperiode. Den mulighed bliver meget stærkt forringet eller helt umuligt med dette ny forslag. Det har meget stor betydning for de ledige, at de kan opkvalificere sig ud af ledighed. VEU-godtgørelsen bliver fra 1. februar 2011 skåret ned med 20 pct., det var meningen, at det først skulle være sket fra 1. januar 2012, men det har de valgt at fremrykke. Det betyder, at de, som uddanner sig på VEU-godtgørelse, skal gøre det for ca. 500 kr. om dagen, hvor mange har råd til det? De er ved at smadre hele grundlaget for det danske uddannelsessystem til stor skade for samfundet. Vi skal klæde de unge godt på i vores uddannelsessystem, så vi får det videnssamfund, som skal sikre Danmark og vores fælles fremtid.