VK står for for kortsigtet politik

FREMTID:Historien gentager sig, når de borgerlige sidder på regeringsmagten. Arbejdsløsheden vokser igen, ligesom sidst da Danmark havde en borgerlig regering. Erhvervslivet går i stå og arbejdsløsheden stiger, med de alvorlige konsekvenser det får for den enkelte familie. Det er et mønster, vi har set før. Op gennem 80'erne og i starten af 90'erne var der ingen, der troede på fuld beskæftigelse og alle kendte mindst én, der var ramt af arbejdsløshed. Er det disse tider, der er på vej igen? Noget kunne tyde på det. De seneste måneder har vist en stigende arbejdsløshed, men problemet bortforklares med, at det skyldes udviklingen i den internationale økonomi. Årsagen til stigende arbejdsløshed er ikke kun udviklingen i den internationale økonomi. Det skyldes i høj grad regeringens mange statslige fyringer og det økonomiske jerngreb, regeringen og Dansk Folkeparti holder amter og kommuner i. Det sætter Danmark i stå. Konsekvenserne af regeringens skattestop vil ramme kommuner og amter hårdt. Således kan man allerede se hvor meget Nordjyllands Amt må skære i servicen overfor borgerne. En række af disse tvungne besparelser vil også kunne få konsekvenser i Brønderslev Kommune og for nogle af de amtslige institutioner her. Udsigten for økonomien i Brønderslev Kommune ser ikke for lys ud, og vi forudser nogle meget vanskelige budgetdrøftelser i de kommende måneder. Vi vil kæmpe for, at det serviceniveau, der gennem årene med socialdemokratisk styre er blevet opbygget og har været med til, at gøre Brønderslev til en bedre bosætningskommune fastholdes, og om muligt udbygges. Vi ser derfor med stor spænding frem til resultatet af aftalen med regeringen og KL om det kommende års økonomi. Hvis der fortsat skal være lokal indflydelse på udviklingen, bør de lokale politikere have en rimelig handlefrihed til at prioritere indsatsområderne. Det har ikke kendetegnet regeringen indtil nu, hvor man tværtimod har lagt urimelige bindinger på det "lokale folkestyre." I en tid med faresignaler forude for danske økonomi og beskæftigelse er øget uddannelse og efteruddannelse helt centralt. Det er nu, hvor tingene ikke går helt så stærkt, at vi skal udbygge kvalifikationerne. Det er nu, vi skal satse massivt på uddannelse og efteruddannelse. Regeringen og Dansk Folkeparti har valgt den modsatte strategi. Det er kortsigtet politik, som vil få langsigtede konsekvenser. Vi vil en anden vej. Vi vil en målrettet indsats overfor virksomhederne, så de opretter flere praktikpladser, og regeringens brugerbetaling på voksen- og efteruddannelse skal fjernes. Vi skal have hjulene i gang igen.