VK svigter barmarksværker

På en række møder i Viborg i 2000 bakkede politikere fra samtlige partier op om en meget klar og entydig udmelding til forbrugerne: Det ville aldrig blive dyrere at være tilsluttet et barmarksværk end, hvis de anvendte fyringsolie.

Altså et klart politisk signal til forbrugerne om, at staten måtte påtage sig opgaven at støtte nødlidende barmarksværker. De første år efter Viborg-møderne blev aftalen ganske vist overholdt, men som situationen har været de sidste år for visse barmarksværker har regeringspartierne og Dansk Folkeparti svigtet. Den seneste ansøgningsrunde er ingen undtagelse - tværtimod en farce. Der afsættes først 17,8 millioner kroner til trængte barmarksværker, men nu har regeringen skåret beløbet med en tredjedel til 12 millioner, og det på trods af at behovet for hjælp til de trængte barmarksværk er blevet langt større. Samtidig har regeringen været så længe om at udbetale de lovede pengene, at finansministeren og transport- og energiministeren nu trækker de nødlidende værker gennem endnu en ansøgningsrunde, og dermed forlænger den økonomiske usikkerhed, som barmarksværkerne har befundet sig i alt for længe. Barmarksværkerne har ikke brug for flere ansøgningsrunder, uforklarlige besparelser og bureaukrati. De har brug for den lovede politiske og økonomisk håndsrækning, så alle landets barmarksværker hurtigst muligt kan sælge fjernvarme til konkurrencedygtige priser, og dermed igen skabe den optimisme og det engagement, der har kendetegnet barmarksværkerne siden de blev etableret. Jeg venter derfor med spænding på, om vi kan regne med ministerens støtte, og om regeringen, som vi andre, står ved deres løfter til forbrugerne og barmarksværkerne.