VK svigter velfærd og de svageste

De rigeste i samfundet skal slippe billigere i skat, mens det er begrænset, hvad der er til de lavestlønnede, pensionisterne og til den voldsomt tiltrængte udbygning af velfærdssamfundet.

Regeringen har med den konservative Bendt Bendtsen i spidsen valgt skattelettelser frem for velfærd. Selvom regeringen bør roses for at melde så åbent og ærligt ud – og for at gøre det krystalklart, hvad borgerne har at vælge imellem ved et kommende valg, er det efter min mening både ærgerligt og udansk på den måde at svigte velfærden og de svageste i samfundet. Men ikke nok med det. Regeringens udspil har også fået diverse vismænd og øvrige økonomer til at løfte den advarende pegefinger. Regeringens skatteforslag vil nemlig betyde en overophedning af den danske økonomi, hvor de rigeste i samfundet vil købe endnu flere udekøkkener, luksusbiler og ferierejser. Mens det er ganske usikkert, hvor mange der i grunden vil begynde at arbejde ret meget mere, end de allerede gør. De lavestlønnede og pensionisterne derimod står tilbage med meget små skattelettelser, men med udsigt til markant højere afgifter på f.eks. varme og elektricitet – i øvrigt en afgiftsform, som Venstre og Konservative tidligere har tordnet kraftigt i mod. Resultatet af regeringens skatteeventyr for de rigeste og den nye 2015-plan er, at vi i Danmark får en historisk lav servicevækst, hvilket igen betyder, at velfærden langsomt udhules frem for at blive udbygget og styrket – som langt de fleste danskere ellers efterspørger. Retorisk, men i mindre grad indholdsmæssigt, forsøger regeringen sig dog med nogle såkaldte kvalitetsstandarder. Tanken er nok, at det skal lyde lidt af Socialdemokratiets kvalitetsrettigheder. Men regeringens version er langt mere luftig og ukonkret, og så er der overraskende mange områder, regeringen ikke forholder sig til. For det første undlader regeringen helt at forholde sig og afsætte penge til det ellers tiltrængte løft af de offentligt ansattes løn. Til sammenligning har vi fra socialdemokratisk side afsat en pulje på fem mia. kroner til dette område og understreget, at de er arbejdsmarkedets parter, der konkret må forhandle lønforhøjelserne i forbindelse med de kommende overenskomster. Dernæst har regeringen fuldstændig overset de socialt udsatte i deres kvalitetsreform. At regeringens kvalitetsreform end ikke nævner et ord om de socialt udsatte, kan ikke tages som udtryk for andet end, at regeringen ikke mener, de socialt udsatte har ret til kvalitet i velfærden. For Socialdemokratiet er det også fuldstændig uforståeligt, at regeringen kan udarbejde en strategi for offentlig velfærd uden at medtænke folkeskolen. For os er folkeskolen ikke alene et væsentligt velfærdsområde, fordi utroligt mange elever og lærere har deres daglige gang der, men også fordi det er i folkeskolen, at grunden til den offentlige velfærd og velstand bliver lagt. På samme måde må det også undre, at regeringen ikke fremlægger en langt mere ambitiøs politik for at sikre, at flere danskere efter- og/eller videreuddanner sig. Mange danskere går med drømmen om mere uddannelse, og samfundet har et skrigende behov for flere med uddannelse. En langt mere ambitiøs strategi for voksenuddannelse kunne være med til at afhjælpe det store problem med mangel på kvalificeret arbejdskraft. Alt i alt er regeringens seneste udspil et krystal klart eksempel på, at der er store forskelle i dansk politik. Der er den siddende regering med V og K, der først og fremmest ønsker at sænke skatten for de rigeste. Og så er der Socialdemokratiet på den anden side, der vil styrke, udbygge og fremtidssikre velfærdssamfundet. [ Rasmus Prehn, Peder Pårs Vej 10, Aalborg, er folketingsmedlem (S). E-mail: Rasmus.Prehn@ft.dk. Hjemmeside: www.rasmusprehn.dk.