VK svigter videnssamfundet

Så kom regeringens forslag til finanslov, og dermed fik vi også set, hvordan regeringen i praksis vil satse på at udvikle den forskning, alle siger, vi skal leve af i fremtiden.

Desværre viste det sig, at den såkaldt store satsning mest består af varm luft og tomme ord. Det er en meget farlig og kortsigtet strategi, regeringen lægger op til. Formentlig fordi den ikke regner med, at der er ret mange stemmer i forskning. Men, hvis Danmark ikke satser stærkt på udvikling af viden, undergraver vi støt og roligt mulighederne for at finansiere fremtidens velfærdsydelser og for at skabe nye job. Det vil få betydning for os alle, men værst vil det gå ud over de områder i Danmark, der i forvejen er hårdt ramt af fabrikslukninger på grund af den outsourcing, der følger med globaliseringen. Alle spørger: Hvad skal samfundet leve af i de kommende år? Og alle svarer: Vidensamfundet: Men reelt omsætter de pæne ord sig uhyre beskedent i Finanslovsforslaget. Regeringen er på vild flugt væk fra Barcelonamålsætningen om at øge den offentligt finansierede forskning til 1 pct. af BNP. Alt i alt er der afsat + 171 mio. kr. til forskning og +100 mio. kr. til innovation i 2005. Det er ca. en femtedel af det, der er behov for, hvis vi skal realisere Barcelonamålsætningen - hvert år fra nu af! Det kan ikke opvejes af en (endnu) ufinansieret Højteknologifond med et afkast på måske 200 mio. kr. og en situation, hvor forskerne igen skal til at søge endnu en forskningskasse. Dermed går alt for megen god forskningstid op i at skulle søge for mange kasser, mens forskningens basismidler endnu engang fastfryses. Det er naturligvis fint, at der satses på at uddanne flere forskere, men hvis forsknigsmidlerne ikke sættes markant op, kommer vi reelt til at uddanne unge forskere, som vil være nødt til at satse på en fremtid i udlandet. Og det kan vi ikke leve af i fremtiden.

Breaking
Politi undersøger mistænkeligt dødsfald - en anholdt
Luk