EMNER

VK taler med to tunger

BOLIGSALG:Den borgerlige regering taler med to tunger. Den ene siger mest mulig selvbestemmelse til det enkelte individ. Den anden siger: Er man lejer, eller ønsker man at være lejer i en almennyttig bolig, skal den mulighed indsnævres på de groveste. Er man lejer som jeg, har man bestemt, at det er den boform, man ønsker. Havde man ønsket andet, havde man vel købt en ejerbolig. Ser man i diverse aviser, er der flere hundrede boliger til salg, så jeg kan i min vildeste fantasi ikke se, hvorfor man skal gå ind og ødelægge et velfungerende almennyttig boligmarked. Det kan kun være af ideologiske grunde, at man kommer med den tåbelige idé. Den borgerlige tankegang er jo imod, at "småkårsfolk" og andre, der har valgt lejerboligen, skal have medbestemmelse over deres egne forhold. Jeg har ikke hørt eller læst noget om, at de, der bor til leje i privat udlejningsbyggeri, skal have samme mulighed for at købe deres lejlighed. hvorfor? Er det, fordi de, der driver privat udlejning, kun gør det med et formål for øje, nemlig en så stor fortjeneste som overhovedet mulig, og af den grund stemmer borgerligt? Den almennyttig udlejning må ikke give overskud. Det skal hvile i sig selv. Der er stor medbestemmelse for den enkelte lejer gennem afdelingsmøder, afdelingsbestyrelser og organitionsbestyrelse, hvor lejerne er repræsenteret. Med andre ord: Det er lejerne, der helt suverænt selv bestemmer, hvad og hvornår der skal laves noget ved deres bolig. Dermed bestemmer de også, hvad deres husleje skal være. Her er der ikke nogle kapitalstærke bolighajer, der sætter prisen. Jeg håber ikke, at det lykkes den højredrejede regering at ødelægge et velfungerende demokratisk opbygget boligmarked af ideologiske grunde.