Hospitaler

VK tromler demokratiet ned

Regeringen har netop lanceret sin sygehusplan. Flere ting ved planen springer i øjnene. Regeringen har nu for alvor knæsat det princip, at syge og behandlingskrævende danskere skal transportere sig betydeligt længere end tidligere, idet regeringen lægger pres på landets regioner for at nedlægge flere sygehuse.

Regeringen vælger som grundidé at forskelsbehandle danskerne, alt efter hvor de bor. Således bruges der 6063 kroner pr. borger i Midtjylland, mens mordjyderne må nøjes med 5528 kr. pr. borger. I Region Sjælland er den helt gal, her får de kun 1647 kr. pr. indbygger. Men ikke nok med det. Regeringen har stort set hele vejen igennem valgt at ignorere de demokratisk valgte regionsråd ved slet og ret at tromle henover deres anbefalinger. Selvom hele ideen med de nye Regionsråd efter regeringens egen strukturreform var, at de skulle beskæftige sig med sygehuspolitikken og tage ansvar for de enkelte regioners styring og organisering af sygehusene, blæser regeringen nu de valgte regionsrådsmedlemmer og deres mange vælgere en lang march. Regeringen vil hellere lytte til et snævert sammensat ekspertpanel frem for at tage det danske demokrati alvorligt og respektere det. Det såkaldte Erik Juhl-udvalg, som regeringen nu lader dirigere den danske sygehusstruktur enevældigt, består af kun fem personer. Til sammenligning har mere end 300.000 nordjyder været med til at vælge Nordjyllands Regionsråd ved et demokratisk valg. Ligesom regionen har holdt større høringer med hundredvis af deltagere for at inddrage borgerne mest muligt i arbejdet med at træffe den rette beslutning. Alligevel sidder regeringen nu en indstilling fra et enigt Regionsråd om at bygge et nyt sygehus i Aalborg Øst overhørig og forsøger at tvinge en tilbygningsløsningen igennem ved det eksisterende Aalborg Sygehus Syd. Regeringen foretrækker således smagsdommere frem for demokrati. Det er slet og ret en hån mod folkestyret og demokratiet, regeringen har foretaget sig her. Man kunne måske til nød have forstået regeringen, hvis det var sådan, at samtlige faglige hensyn talte for ekspertudvalgets beslutning. Men det gør det heller ikke. Det demokratisk valgte Regionsråd har naturligvis søgt faglig sparring og ekspertbistand i forbindelse med det forberedende arbejde. Efter flere års forberedende arbejde, hvor regionsrådsmedlemmerne har analyseret alskens beregninger, analyser, fremskrivningerne af fremtidens behov etc. samt ikke mindst foretaget studieture til øvrige lande, er konklusionen, at det eneste rigtige og fagligt klogeste er at bygge et helt nyt sygehus i Aalborg Øst. Her er plads til, at man kan bygge et spritnyt sygehus med alle de faciliteter, der hører til for at drive et sygehus i fremtiden. Infrastrukturen er optimal i Aalborg Øst lige ved siden af motorvejen. Ligesom placeringen ved Aalborg Universitet giver god mening af forsknings- og uddannelsesmæssige hensyn. At udbygge Aalborg Sygehus Syd vil derimod forhindre nordjyderne i at få et sygehus med alle fremtidens faciliteter. Der er simpelthen ikke plads. Dertil kommer, at et sådany projekt vil vare mindst 22 år at gennemføre, hvor sygehusets produktivitet vil være begrænset, ligesom det trafikale kaos i området vil være kolossalt. Der er således heller ikke faglige argumenter for at gennemtvinge en løsning på Aalborg Sygehus Syd. Tilbage står, at det kun kan være økonomien, der begrunder Erik Juhl udvalgets afgørelse. Men var det ikke netop en ekspertvurdering, regeringen havde stillet os i udsigt? Nej, sagen er nok den, at regeringen er så bange for at stå ved deres egen uformåen og løftebrud, at de på fejeste vis gemmer sig bag det såkaldte ekspertudvalg. Men hvilke sundhedsmæssige konsekvenser kan denne beslutning ikke få for nordjyderne? Og hvilke konsekvenser får det for det danske demokrati, når vi har en regering, der gemmer sig bag smagsdommere og såkaldt eksperter frem for at inddrage borgerne i demokratiske beslutninger?