Lokalpolitik

VK vendt på en tallerken - igen

I al ubemærkethed er VK vendt på en tallerken. På vild flugt fra sin egen regionalpolitik. Det skete, da økonomi- og indenrigsministrene sendte fynske og jyske amtsborgmestre hjem med uforrettet sag, da de ville tale med regeringen om at få nogle statslige arbejdspladser flyttet ud til amterne.

Nu bliver VK så ramt i nakken af den boomerang, de kastede som opposition. Med det daværende Kristeligt Folkeparti som bannerfører forsømte de borgerlige ingen chance for at kræve udflytning af statslige arbejdspladser fra hovedstaden til provinsen så hurtigt som muligt. Det kan undre, når nu et 100 pct. enigt Folketing for tre år siden vedtog en regionalpolitik, som bl.a. havde det sigte "at fremlægge konkrete planer om udflytning af et antal eksisterende statslige arbejdspladser med henblik på at styrke udviklingen i de dele af landet, hvor udviklingen er svagest" (27.3.2001). Jeg er parat til at følge denne dagsorden op. Jeg er klar til at overveje at lægge ny og eksisterende statslige arbejdspladser uden for hovedstaden. Der findes institutioner, som ikke nødvendigvis skal høre hjemme i København og omegn af hensyn til kontakten til centraladministrationen. Kort- og Matrikelstyrelsen er en sådan virksomhed. Med fremvæksten af IT-teknologien er virksomhedernes beliggenhed blevet mindre betydningsfuld, fordi man med de ny "virtuelle arbejdspladser" ikke er bundet af bestemte steder i landet. Men man skal naturligvis fortsat granske meget nøje, om omkostningerne ved en udflytning – både målt i personaleforhold og i udgifter til flyttebiler – står i fornuftigt forhold til en udflytning. Jeg har aldrig ment, at statslige arbejdspladser skal drysses rundt i landet bare for at give arbejde til flyttefirmaerne. De er opgaver, som tilhører et hovedstadsområde, der nu en gang er hjemsted for centraladministrationen. Men vi har jo med stort held decentraliseret en række statslige funktioner i tidens løb. Og skal statslige job flyttes ud, skal det være med fornuft og omtanke. Placeringen af statsjob skal bidrage til en mere ligelig udvikling af "det skæve Danmark" – det skal ikke være et ideologisk projekt, som blot tjener til at nedlægge arbejdspladser i hovedstadsområdet. Forsvarsforliget vil ikke ændre meget på dette billede. Derimod vil den centralistiske kommunalreform flytte arbejdspladser væk fra lokalområderne. Vi udviklede i SR-regeringens tid instrumenter, som skulle fremme spredningen af offentlige arbejdspladser i Danmark uden at fragte større institutioner ud af hovedstadsområdet. Vi tog udgangspunkt i, at en ligelig udvikling af landdistrikterne var bedre tjent med at skabe flere ny arbejdspladser end bevidstløst at flytte statsjobs ud fra Østdanmark. Det har taget lang tid at gennemskue, om VK ville følge denne strategi op eller ej. Selv Venstrefolkene selv er kommet tvivl, f.eks. Esbjergs borgmester Johnny Søttrup i bladet Danske Kommuner nr. 3, 2003: "Der er blevet talt meget om udflytning af statslige arbejdspladser… men der sker ikke noget." Alene i år har økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen tilsyneladende skiftet mening flere gange. I foråret 2004 afviste han forslag fra provinsen om større udflytninger, dog blev han i begyndelsen af august mere imødekommende – men midt i samme måned fik det jysk-fynske erhvervssamarbejde som nævnt et vådt håndklæde lige i synet. Så provinsen må altså foreløbig nøjes med, at Styrelsen for Social Service havner i Odense (hjemme hos den konservative leder), og at den kritiske V-borgmester fra Esbjerg bliver bestukket med Sikkerhedsstyrelsen. Men ellers har VK givet op i forhold til deres egen målsætning. Jeg kræver helt præcist, at udflytning af statsarbejdspladser skal rettes mod de egne, hvor der er en svag udvikling – når de nævnte grundvilkår ellers er opfyldt. Derfor har vi vendt os mod ideer om f.eks. at rykke Rigsarkivet til Odense eller Sikkerhedsstyrelsen til Esbjerg, for disse to byområder er ikke præget af en svag erhvervsudvikling. Det er ren udflytning til fordel for flyttefirmaerne. Omvendt var flytningen af KGH til Aalborg o. 1970 netop begrundet i det nordjyske områdes store ledighed. Man må behandle nogen forskelligt for at behandle hele landet ens. Staten har pligt til at fremme udviklingen for at skabe mere ligelige vilkår – og det sker ikke med bevidstløs udflytning, hvis eneste formål er at glæde vælgerne i en bestemt ministers valgkreds. VK siger mange smukke og af og til også rigtige ting – men gør intet. Penge er noget, man skal spare på for at finansiere skattestoppet, koste hvad det vil. Det kan altså ikke gå hurtigt nok med at få en regering, som ikke er handlingslammet af borgerlig ideologi. Bjarne Laustsen, Drosselvænget 2, Støvring, er folketingsmedlem (S).