VK vil ingen savne

I en godmodig snak med en nær ven forleden siger han pludselig til mig i relation til valgkampen: - Jamen, har vi det egentlig ikke godt nok?

Jeg måtte erkende, at både han og mig ikke lider nævneværdig nød i dagligdagen. Jeg tvivler nu alligevel på, at det kun er mig, der synes, der er utrolig meget, der ikke længere er råd til efter 10 år med en borgerlig regering. Et underskud på budgettet på 85 milliarder holder næppe, og der er kun to-tre måneders arbejdsperiode for en ny regering til at få "skeletterne" ud af skabene, inden den nuværende regering fraskriver sig ethvert ansvar - måske kortere tid. De ufinansierede skattelettelser, der er givet, koster omkring 35 milliarder i 2010-11-12. For at vise handlekraft har regeringen sendt skattefolk ud til små kioskejere for at jagte ulovlige colaer og finde uregistrerede biler m.v. Den slags kontroller giver pressedækning - det er på et plan, alle kan være med. Men retssikkerheden med den bredere skatteligning er udhulet, og ministre som Peter Christensen hans forgængere er stolte over "de har lyttet til folket" - pengene ligger bedst i borgernes lommer - og restancerne stiger og stiger! Regeringen har ikke længe magtet nationens ledelse på forsvarlig vis! Anders Samuelsen fra Liberal alliance tager gerne æren for afskaffelsen af efterlønnen. Jeg vil gætte på, at vi er omkring tre mio. borgere i dette land, der tager æren for Anders Samuelsen, og hans medløberes gratis universitetsuddannelse, verdens højeste børnecheck, SU, gratis tandpleje til det 18 år, et års barselsorlov, fri abort, lægekonsultationer, hospitalsindlæggelser, biblioteker, motorveje, hjemmehjælp, efterløn og folkepension til jeres respektive forældre. Vorherre bevares - emigrér til USA, hvor skatten er 16 pct., men betal før afrejse ved kasse A for alle velfærdsydelser, I skylder det danske samfund. Hvad tror I, at de mest almindelige forsikringer, vi kender i dette land, koster "over there"? Tidsånden vil sikkert vælte regeringen i den kommende uge, og mange ser frem til en fremtid med fællesskab frem for forbrug. Den nuværende regering vil ingen savne - nej, problemet er at de ikke får ryddet op efter sig forinden, og det bliver så nok igen i et vist omfang en opgave hvor de svageste kommer til at betale en for stor del af "gildet"! Man må håbe, at et flertal af befolkningen har fået nok i en snes år af den slags eksperimenter vi har betalt for med skattestop - og hvad deraf følger!