VK vrider samfundet skævt

Jeg tror, at rigtig mange danskere ligesom jeg ønsker et samfund, hvor kvaliteten

i sygehusbehandling, hjemmeplejen, børnepasningen og folkeskolen er i top! En velfungerende offentlig sektor med høj kvalitet, der er der for os borgere, når vi har brug for det. Men det er tvivlsomt, om der kan blive råd til det, når der samtidig skal bruges 10 milliarder på skattelettelser. Skattelettelser, som vi alligevel blot kommer til at skulle bruge på højere afgifter, så de færreste kan mærke det. Hvis vi endelig skulle mærke noget til en skattelettelse, bliver vi så lykkeligere af et endnu større forbrug og måske endnu en skirejse? Næppe! Lad os i stedet få en anden fordeling af pengene. Udspillet om skattelettelser fra VK-regeringen er blot med til at gøre samfundet endnu mere ulige og virker meget verdensfjernt. VK-Regeringen trænger til at komme ud i virkelighedens verden og se hvad der sker i stedet for at køre ren skrivebords-ideologi. Begrundelsen for skattelettelserne er bl.a., at det skal kunne betale sig at arbejde ekstra. VK-Regeringen tror åbenbart at plejepersonalet, butiksansatte, rengøringspersonalet og andre lavtlønnede vil arbejde mere. Men sandheden er jo, at de i forvejen knokler for en ringe løn. Ikke mindst vores plejepersonale, her var det i stedet for rart med 10 milliarder til kommuner og regioner, så der kunne ansættes flere varme hænder og vi kunne undgå nedslidning af personalet! Pensionisterne er tilsyneladende også glemt i oplægget ¿ der er ikke mere i posen til dem ¿ tværtimod risikerer de, at vi ikke kan skaffe personale til at pleje og passe dem, når det bliver aktuelt! Min opfordring til VK-regeringen er derfor: Stop nu den skævvridning af vores samfund! Brug pengene der hvor det giver mening.