VKO agter ikke at påtage sig ansvar

Jeg er ganske enig med Anette A. Mortensens indlæg (21.7.) i – at VKO har ganske travlt ved håndvasken.

Der har været ganske mange sager vedr. aktiveringskurser – eller rettere – ”få tiden til at gå-kurser – så ledige er væk fra statistikken” – og så netop de seneste eksempler om folk, der næsten tvinges ud i aktivering trods alvorlig sygdom og medarbejdere der har job på hånden og skal starte om 14 dage, så alligevel skal søge job og mange mange andre eksempler. Det er helt uforståeligt og uantageligt, at det stadig finder sted trods kritik af den tåbelige lovgivning af hele oppositionen (på nær jo De Radikale). Denne kritik fejer den af Claus Hjort Frederiksen oplærte beskæftigelsesminister, fru Støjberg af bordet med et pennestrøg og udtalte i tv derimod, at det er kommunernes skyld med kassetænkning? Det er det ikke. Jeg er sikker på, at medarbejderne arbejder efter de udstukne regler – så der er ikke andet at gøre – end simpelthen at lave ”jagtreglerne på ledige” om – men at tro, at fru Støjberg og VKO vil gøre dette er nok ikke specielt sandsynligt. De såkaldte ”private aktører”, som indkalder til samtaler og bliver endda rigtig godt betalt – ja, der har undersøgelser jo klart bevist - at de klarer sig langt dårligere end kommunens jobcentre – men ”de skal være der”, forsvarer Støjberg sig med. Det kunne være ganske interessant at få oplyst, hvor meget disse private aktører koster at have kørende? Og i det hele taget: Hvad forskellen er på den tidligere Arbejdsformidling og så hele puljen med jobcentre i dag? På folketingskanalen (yderst interessant kanal) kan man gang på gang opleve, at VKO-medlemmer aldrig svarer på de mange spørgsmål fra oppositionen - f.eks. for måneder tilbage – om, hvordan regeringen ville lukke det store hul i statskassen som de havde oparbejdet – men: Der kom aldrig noget svar – indtil lige her op til pinsen – som en tyv om natten - at løbe fra alle tidligere aftaler og udtalelser til tv og aviser – om f.eks. ikke at forkorte dagpenge og forringe dagpengeordningen (Hjort Frederiksen fra V og Kr. T. Dahl fra DF).