VKO kvæler opsving

Vi bliver dagligt præsenteret for større eller mindre bomber fra VK-regeringen og dens støtteparti (O) som led i deres bevidste tæppebombning af den danske befolknings levevilkår. Den nye bombe rammer alle arbejdsgivere i Danmark. Det gælder både de private, de statslige, de regionale og de kommunale arbejdsgivere.

Regeringen og dens støtteparti vil nu ændre sygedagpengerefusionen, så arbejdsgivere først kan opnå refusion efter 30 dage mod tidligere efter 21 dage. Lovforslaget er en del af finanslovsforslaget for 2011 og har således ikke været kendt af hverken private eller offentlige arbejdsgivere. Lovforslaget påfører således alle arbejdsgivere ekstra udgifter og gør derved er svær situation sværere. De private arbejdsgivere rammes på bundlinjen, og det vil næppe fremme lysten til at ansætte nye medarbejdere. Det er ikke vejen til flere i beskæftigelse og da slet ikke til et mere rummeligt arbejdsmarked. De svageste bliver igen taberne. Lovforslaget påfører også de offentlige arbejdsgivere ekstra udgifter, og som noget helt nyt vil VKO også bryde princippet om kompensation til regioner og kommuner som følge af lovændringer. Dette brud fremgår direkte af lovteksten - citat: "Uanset om ændringen skulle følge lov om kommunal udligning, indgår de kommunale merudgifter for kommunerne som arbejdsgivere som følge af ændringen, ikke i fastsættelsen af statens årlige tilskud til kommunerne." Det vil altså stensikkert give færre kroner i de offentlige budgetter og vil resultere i nye kommunale og regionale besparelser og dermed serviceforringelser. Det er ikke vejen til flere i beskæftigelse og da slet ikke til et mere rummeligt arbejdsmarked. De svageste bliver igen taberne. Lovforslaget bliver pakket ind i positiv prosa om, at ændringen skal give en motiverende effekt, således at både offentlige og private arbejdsgivere får et større incitament til at gøre en indsats for at nedbringe sygefraværet. Den sang har været sunget før og der er nok ingen der lader sig narre heraf. En indsats for at gøre noget, der giver et positivt resultat, kræver oftest en indsats der koster penge. VKO gør det omvendte, og lovforslaget er dermed en ren spareøvelse. Spareøvelsen er i penge et stort beløb. VKO påfører med dette lovforslag det private erhvervsliv en ekstra udgift på 432 millioner kroner. Kommuner og regioner påføres en ekstra udgift på 236 millioner kroner. VKO-forslaget er endnu et eksempel på, hvor store anstrengelser der gøres for at kvæle et spirende opsving. Lovforslaget oplyser, at der ikke er miljømæssige konsekvenser af lovforslaget. Formuleringen viser med al ønskelig tydelighed den mekanistiske tilgang, VKO har til stort set alle områder. Der er ingen i VKO-blokken, der har tanke eller øje for arbejdsmiljø, herunder det psykiske arbejdsmiljø. Lovforslaget vil lægge et enormt pres på alle, både i den private og i den offentlige sektor. De svageste bliver igen taberne. PS! Der er flere bomber på vej.