VKO spænder ben

Den siddende regering gør det meget svært - om ikke umuligt - for landbruget at skabe en bæredygtig vækst, og dermed spænder VKO ben for dansk landbrugs fremtid.

For længe siden - meget længe siden efterhånden bestemte EU med Vandrammedirektivet, at alle EU-landene skal sikre en god tilstand i alle deres vandløb, søer og kystvande samt alt deres grundvand senest i 2015. Det er så længe siden - at Vandrammedirektivet blev vedtaget bare et år før VKO-regeringen kom til magten. Vi er rigtigt mange der synes, at det nærmest er evigheder siden... Men den siddende borgerlige regering har altså vidst det i hele deres regeringsperiode - at vores forpligtende samarbejde i EU har bestemt, at vi også i Danmark skal sikre at vores vandmiljø har en god tilstand. Alligevel skete der ingenting i mange mange år. Og det var ikke fordi de havde glemt forpligtigelsen - for en ihærdig opposition mindede dem om det ventende arbejde jævnligt. Da det snart var for sent at opfylde forpligtigelsen slog V&O til: de lavede nogle vandplaner, der skulle sikre en reduktion i den mængde kvælstof der udledes til vandmiljøet, hvilket skal bidrage til at sikre en god tilstand i vandmiljøet. Men så blev landbruget helt tosset. Og jeg synes det er med god grund. Hvordan skal et erhverv kunne forberede sig på fremtidens udfordringer og muligheder, hvis det politiske niveau ikke melder ud i god tid. Og nu hvor VKO endeligt har meldt ud, er reduktionerne tilmed ikke tilstrækkelige til at opfylde målet om god tilstand i vandmiljøet- men VKO undskylder sig med, at det ellers bliver alt for svært for landbruget at tilpasse sig... tiden er jo også gået... Det ville have været politisk lederskab for 10 år siden at have meldt ud, at kravene til dansk landbrug er reduktion i den mængde kvælstof der udledes. At have sat nogle ambitiøse mål for kvælstofreduktionerne, og dermed rent faktisk også have taget første skridt hen mod god tilstand i vandmiljøet. Så kunne landbruget og de erhverv der laver løsninger til landbruget i samarbejde i 10 år nu have arbejdet intensivt på at opfylde kravene. At omlægge landbruget til noget der både er økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt. Men VKO foretrækker at trække tæppet væk under et af de erhverv, der skaber arbejdspladser i Udkantsdanmark - og samtidigt skabe endnu dårligere tilstand i vores vandmiljø.