VKs gamle sang om skat

SKAT:Trods VK-regeringens store problemer med at blive enige med sig selv om et skatteudspil, har den sidste uges avisskriverier vist, at der dybest set ikke er noget nyt under solen i de borgerliges version af et idealsamfund. Uenigheden mellem V og K har dog den fordel, at det i kampens hede bliver tydeligt, at der stadig - trods statsministerens konstante indsats for at stryge vælgerne med hårene - ruller ægte borgerligt blod i årerne på regeringspartiernes politikere. VK vil bruge skattesystemet til at forære de velstillede skattelettelser, som skal betales med offentlige nedskæringer og straffeaktioner overfor samfundets svageste. De konservatives ynkelige forslag om at fastfryse niveauet for overførselsindkomster til gengæld for en årlig skattelettelse på 40.000 kroner for en direktørfamilie taler for sig selv. Statsministerens forsøg på at spille rollen som velfærdssamfundet beskytter, bliver af samme grund stadig mere tyndslidt. Med skattestoppet har regeringen allerede taget fat på en kraftig omfordeling af værdierne i samfundet. Store og permanente skattelettelser til de mest velbeslåede boligejere, mens taksterne for den kollektive trafik og i daginstitutionerne stiger ufortrødent. Og erhvervs- og efteruddannelsessystemet for almindelige lønmodtagere ligger i ruiner, mens Mærsk fortsat pumper milliardfortjenester op af den danske undergrund. Det endelige skatteudspil fra regeringen vil formentlig ende med lidt småjusteringer til gavn for de velstillede. En skattereform, som mærkbart sænker skatten på arbejde, og tager fat på de væsentlige udfordringer, Danmark står over for i en internationaliseret økonomi, skal man ikke forvente. En væsentlig forklaring er, at VK stadig hænger fast i en opfattelse af, at skat er noget Fanden har skabt. Det borgerlige Danmark har aldrig forstået, at vores skattesystems fornemste opgave er, at finansiere den velfærd, som alle borgere i et rigt samfund med rimelighed kan forvente, at det offentlige tager sig af. Det eneste VK har fantasi til, er at bruge skattesystemet til at tage penge fra samfundets svageste. Det er simpelthen for sølle.