Vodskov Hallen skal udbygges

Plan om et multihus med plads til også kultur.

Gennem årene har Vodskov by udviklet sig til at huse cirka 4.300 indbyggere, og den udvikling stiller også nye krav til den selvejende institution Vodskov Hallen, mener hallens bestyrelse. Derfor arbejder en gruppe fra hallens repræsentantskab samt repræsentanter fra områdets foreninger på at udvide og modernisere hallen, så den får plads og tid til at være hjemsted for ikke alene sportslige arrangementer, men også kulturelle og andre aktiviteter. - Byens ønske om en modernisering og udvidelse af Vodskov Hallen er nu kommet et stort skridt videre, siger Knud Larsen, formand for hallen og den nedsatte styregruppe, på baggrund af møder med områdets foreningsliv. Ifølge hallens hjemmeside er det ønsket at kunne præsentere et projekt, når byen holder Open By Night 27. maj. - Det er styregruppens håb, at arbejdsgrupperne kan afslutte udredningsarbejdet i løbet af foråret, så byggeudvalget kan udarbejde et egentligt byggeprogram med skitser og økonomisk overslag, som kan forelægges myndigheder, sponsorer og fonde hen over sommeren eller senest til efteråret, oplyser Knud Larsen. Visionen omfatter udvidelse med endnu en hal, og styregruppen efterlyser stadig forslag og ideer til moderniseringen. Desuden skal køkkenet udvides og løftes til også at kunne levere mad ud af huset. I dag lever køkkenet ikke op til veterinære regler, ligesom hallen ikke ligefrem er energibesparende. Udvidelsen skal give plads til flere foreninger, men også til de unge, som ikke ønsker at være med i en forening. Der skal også være rum og tid for kulturelle tiltag, og der er forslag om lektiecafé, IT-café, kunstudstillinger, og det nævnes som oplagt at få biblioteket med tilhørende bogcafé ind i hallen. Et andet forslag er etablering af et motionscenter, som også kan benyttes af professionelle behandlere. Finansieringen bliver en af de store opgaver. Hallen får i dag driftstilskud fra Aalborg Kommune, og det er også håbet, at Aalborg Kommune vil støtte udvidelsen økonomisk, ligesom fonde vil blive søgt om støtte. - På baggrund af flere positive tilkendegivelser fra lokale byrådspolitikere er det styregruppens forventning, at en endelig beslutning om en til- og ombygning af Vodskov Hallen kan blive truffet i år, oplyser Knud Larsen.