EMNER

Voer Å-planter får et skud Round Up

Park og Vej fortsætter amtets indsats, men er klar til at indrette sig anderledes næste år

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Der er Bjørneklo-kolonier ved Elling Å og Voer Å, men man træffer dem også mange andre steder

FREDERIKSHAVN:Det er områderne langs Voer Å og Elling Å er der hårdest plaget af Bjørneklo-faren. Voer å-bevoksningen har park og Vej i Frederikshavn overtaget efter amtet - og her har man i år været nødt til at fortsætte det bekæmpelsesprogram, som amtet har langt grunden til. - Vi anvender simpelthen Round Up mod planterne der - velvidende at Frederikshavn Kommune har et princip om ikke at benytte kemikalier i bekæmpelsen. - Men skal vi ikke tabe hele det bekæmpelsesprogram, som amtet har iværksat i området de seneste ti år, så er vi nødt til at bruge kemikalierne ind til vi har en bedre løsning, siger skov- og landskabsingeniør Hans Henrik Jørgensen. Han forventer, at der vil være en ny plan klar til politisk behandling senere på året. - Det er afgørende, at vi får sat samlet ind over for Bjørneklo i hele kommunen. Det vil i praksis sige Frederikshavn og Sæby, fordi Skagen ikke er ramt af planten, siger ingeniøren. Indsatsplanen blive ret godt værktøj i en langsigtet bekæmpelse, for Hans Henrik Jørgensen lægger op til at kommunen vil blive langt mere opsøgende i forhold til at få Bjørneklo fjernet - også på private jorder. - Vi skal også være indstillet på at gå ind og give påbud om fjernelse, de steder, hvor man undlader at gribe forebyggende ind, siger Hans Henrik Jørgensen. Der skal gives en frist på minimum 14 dage til bekæmpelse, og det skal klart fremgå af påbuddet, hvornår kommunen vil udøve kontrol, og at kommunen kan iværksætte bekæmpelse, hvis fristen ikke overholdes. Hvis et påbud ikke følges, kan ejeren straffes med bøde, og der kan indgives politianmeldelse. - Der skal ikke herske tvivl om, at vi vil have Bjørneklo bekæmpet både på vore egne jorder og på privates, siger Hans Henrik Jørgensen.