Vognlaug kan bevare gammelt håndværk

Lars Michelsen sætter hestevogne i stand, som var de ny, og han hjælper gerne interesserede i gang

Lars Michelsen har sat den i stand fra bunden af. Faktisk er det en god del af hans levebrød. Den anden del består i turistkørsel på guidede ture sydover. Det giver mange dage mellem turene, hvor han kan dyrke sin store interesse med de hestetrukne vogne. Og det er selve håndværket, han gerne ser bevaret og derfor også støtter oprettelsen af et vognlaug, som foreslået af Himmerlands Køre- og Rideforening, Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet samt bevaringscenter Nordjylland. Museet har flere vogne stående. Nogle bevaringsværdige og derfor ikke objekter for et laug med mere eller mindre amatører til at sætte dem i stand. Andre er lige at gå til, hvis man vel at mærke også har tålmodigheden til det. - I Sverige har de deres hjemstavnsforeninger og desuden har de et egentligt Vognhistorisk Selskab med et par tusinde medlemmer. Lars Michelsen underviser i Sverige og vil altså også gerne hjælpe til i Danmark med at bevare den gamle viden. Den er blevet hjulpet godt på vej, da Lars Michelsen tilbage i 1984 opholdt sig et halvt år hos Amish-folket i USA. - Jeg havde den fordel, at jeg kunne tysk og derfor kunne læse deres bibel, fortæller han. Det gav respekt. Amish-folket lever som på den tid, hvor der ikke var elektricitet. De kører derfor i hestevogne og der var nok at lave også for Lars Michelsen. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende, tirsdag